Maxbo kundeavis - side 8 *

1 ... 8 ... 37
Kundeavis Maxbo. Side 8.
1 ... 8 ... 37

Bla igjennom denne Maxbokatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Denne Maxbokatalogen tilbyr rabatter på mer enn 34 produkter, slik at du får de beste tilbudene på det du kjøper! Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Maxbo, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. På den aktuelle siden kan du finne salg på -; men denne katalogen fra Maxbo tilbyr mange andre rabatter på varer som verktøy. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Maxbo, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

* Gjelder i alle Maxbo-butikker.
Vis flere
 
 
Kontrakts-garantier: Garanti etter Bustadoppføringslova Garantier etter Bustadoppføringslova skal sikre byggherren i tilfelle entreprenører går konkurs. Forbruker har krav på garanti både i byggetid og i garantitiden. Dersom entreprenøren krever et forskudd, skal det stilles garanti tilsvarende forskuddet. Det følger av loven at garantist må være fra en «finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge». I tillegg til norske banker og forsikringsselskaper vil dette omfatte kredittinstitusjoner i EØS-området (jf finansloven § 1-4). I stedet for garanti, kan entreprenør velge å deponere et tilstrekkelig beløp for forbrukers eventuelle krav. Det må søkes garanti for hvert byggeprosjekt. Prisen vil variere ut ifra kontraktens størrelse, type kontrakt, type garanti og garantidebitors økonomi. selskapet ikke stiller garanti overfor forbruker,» advarer Øygarden. «Sikkerhetsstillelse overfor forbruker er et ufravikelig lovkrav, og det er ikke anledning til å verken avtale seg ut av å stille dette, eller ha lavere prosentsatser enn det loven krever. Derfor sier jeg igjen: Opprett gode rutiner for å inngå kontrakter med alle parter som er involvert i et prosjekt.» Kredittsjekk «En garanti vil også fungere som en slags kredittsjekk,» fortsetter Øygarden. «Dersom bedriften har betalingsanmerkninger, avventer vi alltid med å garantere til disse er oppgjort. Har underentreprenøren mange endringer i kredittverdigheten kan dette indikere likviditetsproblemer eller i beste fall rot og da bør varsellampen også tennes hos hovedentreprenør. Entreprenørgarantien gjelder først og fremst ved konkurs, men kan også komme til anvendelse ved manglende betalingsvilje. Hvis det er et rettmessig og godt dokumentert krav, som for eksempel etter avsagt dom i en rettstvist, kan garantiselskapet utbetales selv om selskapet er solvent. Utlegget vil da kreves tilbake fra selskapet. Garantien overtar ikke det reklamasjonsansvaret entreprenøren 8 har i henhold til sine kontraktsforpliktelser.» Unngå våkenetter I profesjonelle kontraktsforhold er det full avtalefrihet, og uten kontrakt som tydelig regulerer avtaleforholdet, oppstår det fort konflikter. «Det hender at byggmester og byggherre ikke er enige om det er en reklamasjon eller om skaden skyldes vanlig slitasje,» fortsetter Øygarden. «Da har vi det gående, og saken kan ende i Boligvistnemnda og i verste fall i rettsvesenet. Uten kontrakt med underentreprenørene risikerer hovedentreprenøren å sitte med det fulle reklamasjonsansvaret overfor byggherren. Det er en kostbar affære, som kanskje kunne vært avsluttet uten våkenetter dersom det var inngått kontrakt og avtalt garantistillelse. Vi anbefaler derfor alle våre kunder å benytte seg av kontrakter i henhold til Norsk Standard. Disse kontraktene er utviklet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og det offentlige. Kontraktene er trygge å bruke siden samarbeidet har hatt som mål å sikre at de ikke favoriserer noen av partene,» avslutter leder for garantiavdelingen i Byggmesterforsikring, Cathrine Lier Øygarden. Per Jæger administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Boligtvistnemnda – når man ikke blir enige ... Boligtvistnemnda er opprettet etter avtale mellom Forbrukerrådet og Boligprodusentenes Forening og skal gi forbrukere og entreprenører tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde. Nemndas avgjørelse skal begrunnes. Den er ikke rettslig bindende. Nemndas sekretær kan også mekle i tvister mellom partene. «Vanligvis gjelder sakene uenighet omkring tolkningen av kontrakten og om forbrukeren faktisk har fått levert det som er avtalt til riktig tid og til avtalt vederlag,» forteller administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger. «Men stort sett slipper vi slike saker dersom standardkontrakter er brukt og riktig utfylt. Medlemmene av vår forening produserer rundt 50 000 prosjekter per år. Av disse ender bare rundt 40-50 i Boligtvistnemnda.»

Kundeaviser fra Maxbo

Mest populære tilbud