Jula tilbud 08.03.2019 - 24.03.2019 - UTGÅTT

1 3 5 6 ... 12
1 3 5 6 ... 12
Bla igjennom kampanjene i kundeavisen fra Jula, gyldig fra 08.03.2019 til 24.03.2019. Du kan finne de beste varene fra kategorien Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmet12 sider av den gyldige kundeavisen. Denne katalogen tilbyr rabattkoder på flere enn 55 produkter som absolutt tilhører varer du ofte kjøper. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur hos Jula, ikke glem å bla igjennom hele kundeavisen fra side 1 til side 12. På den aktuelle siden kan du finne kampanjer på tiger; men katalogen fra Jula tilbyr mange andre tilbud på varer som -. Hvis du ønsker å handle smart og spare en betydelig del av kostnaden på din neste handletur hos din favorittbutikk Jula, burde du ikke gå glipp av denne kundeavisen, full av fantastiske priser og flotte tilbud. Kom tilbake til Alletilbudsaviser.co.no hver dag og du vil ikke gå glipp av de fantastiske kampanjene hos dine favorittforhandlere.

Produkter i denne tilbudsavisen

Julas historie - noe du husker...? Lars-Goran Blank begynnerà produsere og selge Jula-kappsagen en kombinert vedkapp og vedlayver. Han, sammen med sin kone Irene, starter Jula hdustri AB-og gir navnet ti firmaet etter gärden Jultorp utenfor Vara i Vastergötland, der virksomheten startet. Sennen Karl Johan, návaerende konsemsjef og eiet er allerede nå med à hjelper ti i heiger og skoleerier med sveising. dreing og pakking av postordrepakker i ladugården. 1980 Ettersparselen etter Jula-kappsagen aker. Stigende oljepriser giar vedfyrningen enda mer populaert. For à effektivt nà ut il kundene med reservedeler blir pastordrevirksomheten opprettet Et modeme verksted bir ferdigstit, bade produksjon montering. lagring og pakking av produktene ant sted på gården Utvalget av produkter aker kraftig.Sortimenet presenteres i en produktkatalog som sendes ut ti kundene og inyskapende avisannonser. Jula Postordre AB starter- og demed begynner handels selskapet Julas hisbrie Lars-Goran Irene. Karl-Johan Blank og hans sester eide lke store deler i det nye selskapet Fers e Julavarehuset innvies iSkara, som var både butikk og plukklager. Det kales Julahuset. 1986 Fokuset ià på à bygge ut både sortimentet og posbrdrekata logen, og skape produktannonser i aviser. Lars-Goran og Ka Johan reiste tidig på innkjapsreiser ti Asia og Europa for à finne gode produkter innen sortimentet til lave priser som kunne selges istore volumer. 1990 Jula når 100 milioner SEKi omsetning og har nå 50 ansatte postordresalg og ett varehus. 1995 En kjede begynner à vokse frem. Jula har 100 ansatte tre varehus og 200 milioner SEKi omsetning. Lars-Goran og Kard-Johan Blank starter 66K Blanks Fastigheter AB, sam med árene utvikes til à bl et stort eiendamskonsern Jula i Vasteràs ferdigs tiles. 1999 a tyller 20t Vi nrar 2000 Jula sbrsatser på kundeaviser for å drve trafkk og selge større volumer 2002 Jula åpner konseptvarehus i Kungens Kurva. Stockhoim.Vårt arste Big bo-varehus, som ble malen for kommende varehus Karl-Johan tar, som visesjef,over driften av virksomheten Veksten fortsetter. Jula har nå syv varehus, 500 ansatte og omsetter for ca. 450 millioner SEK. 2004 Etstort sentral ager på ca. 40 000 kvm innvies iSkara. Lageretbygges deretter ut i fiere etapper. Det skjer en kraftig ekspandering med flere nye varehus hvert åc 2006 2008 2009 Fremgangsrike entreprengrer mates: IKEA s grunder Ingvar Kamprad besaker Jula. Jula etableres i Narge, her med admdt. Per Jacobsen på bildet. og Julas konsept tas imot veldig bra. Nä har Jula 1000 ansatte. 28 varehus i to land. postondresalg og to miliarder SEKi omsetning. Kad-Johan Blank bir konsemsjefetter at han har vært administrerende direkterica 18 år, og ansetter en eks ern direkter, Johan Aberg. Ferste innkjapskontor i Asia apner i Shanghai. 2011 2011 2011 Julas grunder Lars-Güran Blank tar imot medalje av Prins Carl Philp. Julas andre uteniandske marked etableres i Poien med to varehusáoninger i Warszawa på samme dag.Prosjektsjefen Per-Eric Frast, landssjeten samt konsernsjefen og eierkipper båndet. Samtidig legges pastordreviksamheten ned Jula starter kundeklubben JulaClub. som på kort tid bir en av Skandinavias sarste kundeklubber Jula passerer 2000 ansatte 59 varehus i tre land org omsetningen overs tiger 42 miliarder SEK. Ny admdr. for Jula AB siden 201 er Joachim Frykberg (til heyre). Jula bygger om den store togterminalen for gods i Falkoping til en såkalt tanhavn-en omplasseringssenal ne som gir mijavenni gere transparter til sentralageret i Skara. Kronprinsesse Victoria besaker Jula i Skara. Sentrallageret i Skara har blitt bygget ut etappevis og er nå Nordens starste lagerbygg: drayt 150 000 kvm (ca. 30 fotbal baned. 2010 Begge sannene til Kart-Johan, Christian og Fredric er na i Jula består av 90 varehusi tre land og omsetter br over 6 milliarderSEK. Kundeklubben for bedrifter og foreninger, JulaPro bir etablert. INGENTING Jula starter netthandel: behageig for den som vil handie Wästgöta anseres Trygga lin. Helt enkelt Ingenting kan stoppe deg nå" Wastgota Finans dannes- Jula-konsemets finansselskap som tibyr gode og enkle blankolan til hele Sverige Naermer seg 100! Na er det totalt 99 Julavarehus: 53i Svenge 34 i Norge 12 i Poen. Mer om Julas historie finner du på jula.no Jubileum! Familiebedriften Jula feirer 40 år med 3000 ansatte og 8 mliarder SEK iomsetning.