Current catalogue G-Sport

1 ... 7 8 10 12
Kundeavis G-Sport. Side 10.
1 ... 7 8 10 12
SPILL PA LAG MED OSS! AKTIVITETER. PROFILERING OG SYNLIGHET Dersom klubben onsker kan det utarbeides en aktivitetsplan hvor man fastsetter handlekvelder, samarbeidsaktiviteter, møter og andre viktige datoer som bidrar til gjensidig utvikling av avtalen. Slike aktiviteter gir også klubben ofte okt profilering og synlighet GJENNOMFORINGSPLAN og patriotisme. Standard maler og profilering av klubbdrakter, treningstøy m.m. Dette bidrar også til at klubbens sponsorer ivaretas på en profesjonell måte i profileringen Det kan settes opp en plan for mulige aktiviteter og innhold i samarbeidet. Dette kan også inklud ere medlemsfordeler, bl.a. så kan vi inviterer klubbens medlemmer til avtalt dag/kveld hvorn de kan gjøre gode innkjøp/handler. Antall ganger man har handledag defineres i sammen med klubben, men er ofte 2-4 ganger/pr. år TIL MEDLEMMER22000245 Der det er gjennomførbart kan butikken stille på deltakelse/profilering på salgstands, cup'er events, minimesser o.l. arrangementer/akti teter som klubben står som arrangør av. Samt delta på lokale interne arrangementer m.m hvor vi kan promotere fordelaktige priser og gode tilbud til Klubben og klubbmedlemmene utover det som er i avtalen En viktig del av medlemshåndtering er god og innholdsrik kommunikasjon. Vårt system ivare tar dette og kan bidra til klubbens informasjon Det gjelder avtalens innhold og fordeler, aktiv teter, spesialtilbud, m.m., men også annen informasjon som klubben ønsker og nå ut til sine medlemmer på en grei og enkel måte OPPFOLGNING Oppfølgning og evaluering er en viktig del av et samarbeide. Det legges derfor opp til en møte struktur og en oppfølgingsplan som er tilpasset Klubbens behov og ønsker Vi kan bidra med en enhetlig utstyrsprofil og gjenkjennelse for klubben som gir økt lojalitet G-SPORT I G-MAX