Current catalogue G-Sport

1 2 3 5 7 8 ... 12
Kundeavis G-Sport - Produkter fra tilbudsaviser - dukke. Side 5.
1 2 3 5 7 8 ... 12

Produkter i denne tilbudsavisen

SPILL PA LAG MED OSS! X SOM UTSTYRSLEVERANDOR? TILBY DIN KLUBB WEB LOSNINGER OGKICK BACK/BONU!S DATABASEVERKTi Ved større leveringsavtaler/kjøp/uttak er det mulig og inngå en avtale som inkludere en form for kick back/bonus. Tilgang til våre klubbrelaterte web løsninger og databaseverktøy KLUBBPRODUKERHELE KLUBBEN LOKALT IBUTINN8 Vi ønsker og ha et samarbeide som ivaretar hele klubben spillere, ledere, medlemmer og sponsorer! Dette vil igjen gi klubben fordeler ovenfor sine medlemmer og samarbeids Etter avtale føring av klubbens klubbprod ukterlokalt i butikk samt plassering i butikk dersom mulig partnere Hvilke av nevnte punkter en ev avhengig av den lokale G-Sport/G-MAX butikken og nivået på avtalen. Uansett kan aktive i klubben og klubbens støttespillere avtale skal i eholde er KLUBBKONTO REDITTKJBP SUPPLERINGIBUTIKK ilby mange fordeler for både de som er Klubbkonto som gir oversikt over registrerte WAOkjøp, omsetningsstatistikk m.nm Kredittkjøp etter avtale Tilgang til kjøp og supplering i butikk med de rette åpningstider. Våre gunstige åpningstider gjør at det er enklere og få taki utstyr og produkter når et ikke planlagt behov skulle dukke opp eller at materialforvalter ønsker og gjøre butikkbesøket utenom sin arbeidstid MEST SPORT FOR PENGENE! 5