Current catalogue G-Sport

1 ... 8 9 11
Kundeavis G-Sport. Side 11.
1 ... 8 9 11
SPILL PÅ LAG MED Oss! AVTALEN Avtalen er tilpasset klubben og gir en fast struktur på betingelser, innkjøp og fordeler NWALITETSMERKER TILSAMARBEIDSOPPLEVELSE ESTE BETINGELSENE En avtale med G-Sport/G-MAX er med på å sikre at små og store ildsjeler får tilgang til kvalitetsmerker innen sportsutstyr- til de beste betingelsene Ved enhver kontraktsinngåelse så går klubben og butikken sammen og lager en plan for klublb varesortiment, profilering, gjennomføring/ plan av aktiviteter o.s.v., noe som er meget fordelaktig for begge parter og den totale samarbeidsopplevelsen YTAVTALEVERKOPPFOLGNING G-Sport/G-MAX kan tilby et system for opp følgning av medlemmene. Her registreres medlemmene med e-postadresser og/eller mobilnr. i en database som kan benyttes både av klubben og av G-Sport/G-MAX for informasjon om f.eks. klubbinfo, avtalens fordeler, handlekvelder, spesialtilbud aktiviteter m.m Vi har satt i sammen et avtaleverk som er oversiktlig og gjennomarbeidet til et felles beste for partene GOOT SORTIMENT DENTITET SAMT GODE VIEKAR FOR DRIFTEN Samarbeidsavtalen tar sikte på å gi klubben et bredt og godt klubbsortiment, identitet samt gode vilkår for driften. Avtalen er også ment for å bygge en gjensidig aktiv og sportslig profil hvor begge parter skal ha felles utbytte av avtalen Detaljer angående det som er nevnt i denne brosjyren defineres og styres gjennom avtalern Det bidrar til en forutsigbarhet og gir et trygt valg for klubben! MEST SPORT FORPENGENE!