Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 85 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 85 - UTGÅTT *

1 ... 85 ... 213
Kundeavis Felleskjøpet. Side 85.
1 ... 85 ... 213

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 212 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 212. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Harmony 50 SX Ugrasmiddel mot høymole og andre flerårige ugras i eng og beite med og uten kløver og i fôrmais. Systemisk effekt gjennom bladopptak. Meget god effekt mot høymole, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende effekt mot engsoleie, kryp- soleie, gjetertaske, hundekjeks, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel, og vassarve. Svak mot løvetann og einstape (bregne). Ugraset stopper i vekst og lysner etter behandling. Full effekt er synlig etter 1-3 uker. Hemmer forbigående enga og gir en lett gulning. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, fåresvingel og timotei påvirkes lite. Svingel og kløver får en hemming og svingel hemmes mest (2-3 uker). Klebemiddel tilsettes når Harmony brukes alene. Aktuell å blande med MCPA og Flurostar. I blanding med MCPA, sløyfes klebemiddel. FK nr: 60919 Lagring: Tørt og kjølig Behandlingsfrist: Slått/beite: 7 dager Avstand til vann: 5 meter Filter: A1/P3 Dose: 3-3,75 g 500 g tifensulfuron metyl/kg Pakningsstørrelse: 100 g Formulering: Vannløselig minigranulat Advarsel Avgiftsklasse 1 Farge: Gyllen brun Sprøytevæske: Svakt brunlig maks. Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Sulfonylurea resistens kan oppstå. min. 12° 1 opt. 14° >75° 2 Helseklasse: L Miljøklasse: L NAD 3,75 01.02.20 FK/FMC P r e p a r a t o m t a l e Hussar OD 5 705628 098280 Ugrasmiddel (bladherbicid) i bygg, hvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras. Oljeformulert av sulfonylureatypen. Meget god effekt mot balderbrå, då, korsbl.ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, tungras, vassarve og åkerminneblom. God mot klenge, markrapp, raigras, knereverumpe, rødtvetann, tunrapp, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Begrenset effekt mot floghavre. Kan brukes til temp. ned mot 5 °C, men det må ikke være utsikt til kuldegrader. For effekt mot tunrapp må minst 6 ml brukes. Det skal til settes 50 ml Mero/daa. Forbigående gul farging kan forekomme. I bygg er største dose 7 ml. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotut- vikling, tørke mv.) Må ikke brukes i havre, fangvekster eller høstbygg. Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer. Ved omsåing etter vårbruk av Hussar kan bygg eller vårhvete sås etter 15 dager. Året etter kan korn, potet, erter og oljevekster dyrkes. Før såing av høstoljevekster skal det pløyes. Off label: Ferdigplen. Frøeng av timotei og engkvein, gjenlegg og frøeng av bladfaks, engrapp, sauesvingel og rødsvingel. Hussar Plus OD Mot ugras i høst­ og vårbygg, høst­ og vårhvete, rug og rughvete. Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesiv, pengeurt, rød tvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åker sennep. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, knereverumpe, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemor og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero per daa. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi tildels sterk gulfarging og midlertidig vekststag- nasjon. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). Må ikke brukes i havre og fangvekster. Lagring: Tørt og frostfritt Behandlingsfrist: Ikke relevant Avstand til vann: 10 m Filter: A1/P3 Dose: 2-10 ml pr daa Maks 7 ml i bygg. . Pakningsstørrelse: 500 ml Formulering: Konsentrat løst i olje Farge: Beige Sprøytevæske: Lys beige 100 g Jodsulfuron/l Advarsel Avgiftsklasse 1 opt. maks. min. 5° Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Ikke i forbindelse med frost. Sprøyt på tørre planter. Sulfonylurea resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur. 4 6 Helseklasse: L Miljøklasse: L NAD 10 31.12.19 BCA 50 g jodsulfuron + 7,5 g mesosulfuron/l Lagring: Frostfritt Behandlingsfrist: Avstand til vann: 5 m Filter: A1/P3 Dose: Vårbygg: 4-15 ml/daa Høstbygg: 5 ml per daa, Hvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa Pakningsstørrelse: 1 liter Formulering: Konsentrat løst i olje Farge: Lysebrun Sprøytevæske: Fare Avgiftsklasse: 2 maks. opt. 8-10° Optimale virkningsforhold: min. 5° Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold 4 Annet Tilsett Mero. Begrensning i etterkultur. Sulfonylurea- resistens kan oppstå. 6 Helseklasse: L Miljøklasse: M NAD 20 31.12.19 BCA Hussar Tandem OD Ugrasmiddel (blad­ og jordherbicid) i bygg, høst­ og vårhvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras. Inneholder to aktivstoffer hvor jodsulfuron er bladherbicid av sulfonylureatypen. Diflufenikan (DFF) er et kontaktvirkende jordherbicid fra den kjemiske gruppen anilider. DFF er resistensbryter på ugrasarter den har virkning mot, bl.a. vassarve, balderbrå, då og hønsegras. Har også noe virkning på tunrapp i høyere doser. Meget god effekt mot balderbrå, då, korsbl.ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkerminneblom og åkerstemor. God mot klenge, markrapp, raigras, tunrapp, vindelslirekne og åkersvineblom. Skal brukes tidlig, og begge virksomme stoffer virker ned til 5 °C. For effekt mot tunrapp må minimum 50 ml benyttes. Det skal tilsettes 50 ml Mero/daa. Forbigående gulfarging og/eller hvite flekker (sviskade) kan forekomme. I bygg er 70 ml største dose. Unngå bruk i lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv. DFF virker ikke under tørre forhold. Må ikke brukes i havre, fangvekster eller høstbygg. Siste bruksår 2020. Lagring: Frostfritt Avstand til vann: 30 m Filter: A1/P3 Dose: 15-80 ml/daa Maks. 70 ml/daa i bygg Pakningsstørrelse: 5 liter 10 g jodsulfuron + 150 g diflufenikan/kg Formulering: Konsentrert løst i olje Farge: Lysbeige Sprøytevæske: Fare Avgiftsklasse 3 maks. min. 5 °C Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Tilsett Mero. opt. God Begrensning i etterkultur Helseklasse: L Miljøklasse: H NAD 80 31.12.18 BCA 85

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud