Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 83 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 83 - UTGÅTT *

1 ... 83 ... 213
Kundeavis Felleskjøpet. Side 83.
1 ... 83 ... 213

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 212 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 212. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Forbel 750 Soppmiddel i korn. Systemisk soppmiddel (Morfolin) med forebyggende og kurativ virkning mot mjøldogg, rust og grå øyeflekk. Effekten mot byggbrunflekk er svak. Ingen effekt mot hveteaksprikk (septoria spp.). Kan f. eks. blandes med Proline, Comet eller Amistar for bredere virkning. Virker raskt og er særlig aktuell ved sprøyting mot mjøldogg- og rustangrep under utvikling. Virkningstid 2-3 uker avhengig av dose, fuktighet, temperatur, tilveksthastighet og infeksjonstrykk. Ny tilvekst beskyttes i en viss grad. Påvirkes lite av regn kort tid etter sprøyting. Kan gi sviskade. 4 014348 811194 Lagring: Frostfritt Behandlingsfrist: Korn; 5 uker Avstand til vann: 3 m Filter: A1/P3 Dose: 50-100 ml/daa Pakningsstørrelse: 5 liter Formulering: Emulsjonskonsentrat 750 g fenpropimorf/l Fare Avgiftsklasse 3 maks. 25° opt. 5-20° 70-90 Optimale virkningsforhold: min. >0° Temperatur 60 Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold 1/2 Annet Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel. 1 Helseklasse: M Miljøklasse: M NAD 100 30.06.19 BA P r e p a r a t o m t a l e Fungaflash Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og prydplanter i veksthus. Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt mot ekte meldugg. Start behandling ved begynnende angrep. Kan gi fytotoksiske skader og anbefales ikke i mer enn 4 behandlinger. Unge planter pro- dusert i vinterhalvåret er ekstra følsomme. Fungaflash skal ikke blandes med andre preparat. Håndteringsfrist 24 t. FK nr: 66774 Lagring: Frostfritt Behandlingsfrist: 3 dager Avstand til vann: Ikke relevant Filter: A1/P3 Dose: 50-200 ml/100 l vann Pakningsstørrelse: 1 liter Formulering: Emulsjonskonsentrat 100 g imazalil/l Fare Avgiftsklasse 3 opt. min. maks. Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Skal ikke blandes med andre preparater. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel. Helseklasse: H Miljøklasse: L NAD 250 30.06.19 FK/NA Gallery Mot tofrøblada ugras i kjernefrukt, steinfrukt, bærvekster, pryd­ planteskole, buskrabatter og beplantninger. Systemisk jordherbicid med liten eller ingen bladeffekt. God mot balder- brå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, stemorsblomst, åkermine- blom m.fl. Svak effekt mot klengemaure, tungras, mjølkearter og åker- svineblom. Ingen effekt mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer. Best effekt om våren når temp. er over 5 °C. Nedbør etter sprøyting er en fordel. Sprøyt først etter 10 dager ved nyplanting i jordbær og bringebær. Utvis forsiktighet i dosering på lette jordarter. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, forutsatt dyp pløying. FK nr: 62371 Lagring: Frostfritt Behandlingsfrist: Ikke relevant Avstand til vann: 3 m Filter: P3/A1 Dose: Jordbær: 30-100 ml/50 l vann. Andre: Se etikett Pakningsstørrelse: 500 ml Formulering: Flytende 500 g isoksaben/l Advarsel Avgiftsklasse 3 maks. opt. min. 5° Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Utvis forsiktighet på lette jord- arter. Helseklasse: L Miljøklasse: H NAD 100 30.06.19 FK/COR Gallup Super 360 Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Før planting av skog. Ved skjermet sprøyting i frukthager. Tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene i skudd og røtter. For optimal kvekevirkning er det en forutsetning at en sprøyter på velutviklet bladverk (3-4 blad). Virkningen vises etter 1-2 uker avhengig av temperatur, dosering og ugrasart. Jordarbeiding foretas 3-4 dager etter vårsprøyting av stubbåker. Om høsten i stubben 14 dager. Oppholdsvær i noen timer etter sprøyting er viktig for å unngå avvasking og redusert virkning. Ved redusert jordarbeiding gir produktet god mulighet for å kontrollere «nye» problemugras. Brytes raskt ned i jord. Plakater for merking: www.mattilsynet.no FK nr: 61905 Lagring: Frostfritt Behandlingsfrist: Modent bygg: 7 dager Avstand til vann: 3 m Filter: A1/P3 Dose: 150 - 500 ml/daa Pakningsstørrelse: 20 liter Formulering: Flytende Farge: Gyllen Sprøytevæske: Lys brun 360 g glyfosat/l Avgiftsklasse 1 maks. opt. Optimale virkningsforhold: min. 0° Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet 60 Timer opphold 4-6 Annet Ugraset i vekst. Tørre planter. Jordarbeiding etter 10-12 dager på høsten. >15° >70 85 Helseklasse: L Miljøklasse: L NAD 400 31.12.19 FK/BAR 83

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud