Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 73 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 73 - UTGÅTT *

1 ... 73 ... 213
Kundeavis Felleskjøpet. Side 73.
1 ... 73 ... 213

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 212 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 212. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Ariane S Ugrasmiddel i høst­ og vårkorn, i grasgjenlegg med/uten korn som dekkvekst, i grasfrøeng og gras i grøntanlegg. Systemisk og kontaktvirkende ugrasmiddel. Meget god mot balderbrå, frø- planter av burot, gjetertaske, haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tungras, tunbalderbrå, vindelslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkerminneblom, åkersennep og åkersvineblom. God mot då-arter, hønsegras, gullkrage, haredylle, linbendel, rødtvetann, stivdylle og vassarve. Svak mot jordrøyk, og åkerstemorsblom. Kløver og andre belgvekster skades. Temperaturen ved sprøyting bør ikke være lavere enn 12° C. Laveste dose brukes på smått ugras og ved optimale vekst- og virkningsforhold. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert, salat eller gulrot, bør halmen fjernes eller kuttes og pløyes ned om høsten. Se også etikett. Blandbar med CCC og aktuelle sopp- og insektmidler. Det må gå 10-14 dager mellom Ariane og bruk av floghavremiddel. Atlantis WG Grasugrasmiddel, bladherbicid av sulfonylureatypen, i hvete (ikke spelt), rug og rughvete. Må ikke brukes i bygg eller havre. Meget god mot raigras, tunrapp, åkerkvein, åkerreverumpe, balderbrå, då, linbendel vassarve og oljevekster. God effekt mot markrapp og knereverumpe. Demper kveke ved tidlig behandling og dose over 35 g. Kan brukes senest i Zadoks 30. Skal brukes sammen med Mero i 50 ml/daa. (Alternativt kan Biowet brukes i dosen 10 ml/20 l vann). Atlantis brukes på høsten i høstkorn med dose inntil 25 g, mens plantene er i god vekst. Ikke høstbygg. Om våren brukes maks 15 g i rug, og inntil 50 g i høsthvete om det ønskes effekt mot kveke. Vi fraråder bruk i sorten Magnifik på våren. Året etter bruk av Atlantis kan dyrkes korn, potet, ert og oljevekster. Ved omsåing på våren kan dyrkes bygg, vårhvete eller ert, 15 dager etter behandling hvis det pløyes før såing av ny vekst. Etter behandling av Atlantis kan kornplanten få en forbi gående gulning avhengig av vekst- forhold, dose og sort. Mero anbefales framfor DP/Biowet mot grasugras. Off label: Gjenlegg i timoteifrøeng. Attribut Twin FK nr: 61054 Mot ugras i høst­ og vårhvete. Produktene må alltid brukes sammen. Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt innehold- ende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Må ikke brukes i bygg og havre. Attribut Twin er et ugrasmiddel med god virkning mot ulike faks- arter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager (se egen omtale av Hussar OD). Etter 10 - 15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2- 4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker. Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de flest ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Attribut Twin gir best virkning ved behandling ved god jordfuktighet. Aviator Xpro EC 225 Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst­ og vårhvete, rug og rughvete. Aviator Xpro er et bredspektra middel, og har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset. Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller ved varsling. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og pro- tiokonazol (triazol). Bixafen har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med pro- tiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt. Midlet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt, eller blanding av triazoler. Dersom ønskelig kan produktet også blandes med Delaro eller Proline. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. FK nr: 60542 Lagring: Frostfritt Behandlingsfrist: 14 dager beitedyr/slått Avstand til vann: 3 m Filter: A1/P3 Dose: Vårkorn; 150-250 ml/daa Høstkorn; 200-350 ml/daa Gras i grøntanlegg; 400-600 ml/daa Se etikett. Helseklasse: L Miljøklasse: M 5 705628 151770 Lagring: Tørt og frostfritt Behandlingsfrist: Ikke relevant (Z 30) Avstand til vann: 3 m Filter: A1/P3 Dose: Høsten: 15-25 g. Vårhvete og høsthvete på våren 15-50 g. Rug vår maks 15 g 40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA/l Pakningsstørrelse: 5 liter Formulering: Flytende Farge: Brun Sprøytevæske: Lys brun/klar Advarsel Avgiftsklasse 2 maks. opt. Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Begrensning i etterkultur. min. 12° 2 høy god 3 NAD 250 30.04.19 FK/COR 30 g mesosulfuron + 6 g jodsulfuron /kg P r e p a r a t o m t a l e Pakningsstørrelse: 600 g Formulering: Vannløselig granulat Farge: Lysebrun Sprøytevæske: Melkeaktig Advarsel Avgiftsklasse 2 10° opt. maks. min. >5° 4 Optimale virkningsforhold: Temperatur Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Ikke sprøyt ved utsikt til frost. Unngå sorten Magnifik på våren. Rengjøres før bruk i andre kulturer. Sulfonylurea-resistens kan oppstå. Begrensning i etterkultur. 6 Helseklasse: L Miljøklasse: M NAD 50 31.12.19 BCA 700 g propoksykarbazon/l + jodsulforon 100 g/l Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt Behandlingsfrist: Avstand til vann: 3m Filter: A1/ P3 Dose Attribut Twin pr. daa: 6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml Mero pr. daa Pakningsstørrelse: Sampakning 600 g Attribut SG + 500 ml Hussar OD Formulering: Vannløselig granulat og konsentrat løst i olje. Farge: Sprøytevæske: Attribut SG Hussar OD Advarsel Advarsel Avgiftsklasse 2 Avgiftsklasse 1 maks. opt. Optimale virkningsforhold: min. Temperatur min. 5 °C Luftfuktighet Jordfuktighet Timer opphold Annet Begrensning i etterkultur. God Helseklasse: L Miljøklasse: M NAD 6 31.12.19 BCA 75 g bixafen + 150 g protiokonazol/l Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt Behandlingsfrist: Korn 5 uker Avstand til vann: 3 m Filter: A1/P3 Dose: Bygg, havre; 60-80 ml pr. daa. Hvete, rug, rughvete; 80 ml pr. daa Pakningsstørrelse: 5 liter Formulering: Emulsjonskonsentrat Farge: Gul oransje Sprøytevæske: Hvit Advarsel Avgiftsklasse 3 opt. min. maks. Optimale virkningsforhold: Temperatur min. 6°C 15-18 °C Luftfuktighet over 70% Jordfuktighet Timer opphold Annet Tidligste behandlingstidspunkt er stadium 40. Maks 1 behandling pr. sesong. 1 2 Helseklasse: M Miljøklasse: M NAD 80 31.07.19 BCA 73

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud