Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 5 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 5 - UTGÅTT *

1 ... 5 ... 21
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - erter, havre, hvete, protein, rug, vann. Side 5.
1 ... 5 ... 21

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 20 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 20. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

* Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Vis flere

Produkter i denne tilbudsavisen

 
Kvalitetskrav – generelle Basiskvalitet For korn og oljefrø er det definert følgende krav til basiskvalitet: Falltall Vann% Hl-vekt Protein% i mathvete i matkorn 15,0 15,0 15,0 15,0 8,0 79 75 64 53 ­ 12,0 ­ ­ ­ ­ ≥200 ≥120 Vareart Hvete Rug Bygg Havre Oljefrø KONTROLL Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene til kvalitet. Ved mottaksanleggene er det etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller minstekravene kommer inn i beholdningene. Hvis et slikt parti likevel kommer inn på anlegget og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke regne med å få varen tilbake. HYGIENISK KVALITET Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfreds­ stillende hygienisk kvalitet. Vare med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for hygienisk kvalitet omfatter: • Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak • Bakteriologisk kvalitet • Mykologisk kvalitet • Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) • Midd MUGG Felleskjøpet er ikke kjøper av korn med synlig mugg. Muggent korn skal avvises ved kornmottaket. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. MYKOTOKSINER Felt­ og lagersopper i korn kan utvikle mykotoksiner som kan være giftige for dyr og mennesker. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke fjerne ved etterbehandling. Korn med høye toksin verdier har redusert vareverdi. MJØLDRØYE Felleskjøpets leveranser av råvarer til møller og kraftfôr­ indu stri skal ikke inneholde mjøldrøye. Kornpartier som inne­ holder mjøldrøye vil kun tas imot på utvalgte mottaksanlegg. Felleskjøpet vil mot betaling rense korn mottatt med innhold av mjøldrøye. Rensing av korn med innhold av mjøldrøye utføres ved Felleskjøpet avd. Larvik. Matrug som leveres annet sted enn Felleskjøpet avd. Larvik vil bli fakturert for merfraktkostnad til Larvik. Rensekostnad for innhold av mjøldrøye beregnes etter analyse ved prisgradering etter følgende tabell. Mjødrøye innhold mg/kg korn Rensekostnad 0 ­ 199 mg 200 ­ 499 kg 500 ­ 749 mg 750 ­ 999 mg 1.000 ­ 2.999 mg > 3.000 mg 0 øre/kg ­ 5 øre/kg ­10 øre/kg ­15 øre/kg ­20 øre/kg ­25 øre/kg FYSISK KVALITET Det kreves at korn, oljefrø, erter og åkerbønner skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader, frossen vare og vare med mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Mottaksanlegget kan beslutte å ikke ta imot vare med problematisk fysisk kvalitet. BEISET KORN Levering av beiset korn er forbudt. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. RØYKGASSER Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røykgassen fra oljefyrte anlegg går gjennom kornet. KJEMISKE FORURENSNINGER OG DÅRLIG LUKT Korn og andre råvarer skal ha frisk og sunn lukt. Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller ha dårlig lukt. Korn med dårlig lukt betraktes som lagerskadd vare. Korn med sur lukt, kjellerlukt, lukt av diesel, røyk, stinksot eller husdyrgjødsel/fjøs har dårlig lukt og betraktes som lagerskadd vare. PLANTEVERNMIDLER Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med forskrifter er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet. Bruk av glyfosat i gulmodent bygg skal utføres i henhold til regelverk. Stikkprøver av enkeltpartier av korn for måling av glyfosatinnhold vil rutinemessig bli gjennomført. Alle leveranser av korn skal i leveringsseddel deklareres for bruk/ikke bruk av glyfosat i gulmodent bygg. Regulering av hektolitervekt etter vanninnhold (se også krav til hektolitervekt i matkorn side 9) HEKTOLITERVEKT BASISKVALITET Bygg Havre Rughvete Hvete 79 Rug 75 73 53 64 Hektoliter­ vekt (kg/hl) Prisen på alt korn reguleres etter hektolitervekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking. Både målt og korrigert hektoliter­ vekt oppgis i oppgjørs brevet. Det gis tillegg eller trekk på 0,25 % av kornprisen for hver kg/ hl avviker fra basis hektolitervekt. Maksimalt tillegg er 1 % og maksimalt trekk er 1,5 %. Det tilsvarer korrigert hektolitervekt på henholdsvis 4 kg over basis og 6 kg under basis. Oljefrø, erter og åkerbønner prisreguleres ikke etter hektolitervekt. Endring i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vanninnhold. Vannprosent 15,5 – 16,0 16,5 – 17,0 17,5 – 18,0 18,5 – 19,0 19,5 – 20,0 20,5 – 21,0 21,5 – 22,0 22,5 – 23,0 23,5 – 24,0 24,5 – 25,0 25,5 – 26,0 Hvete/Rug/ Rughvete +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 ≥ Et hveteparti med hektolitervekt 78 kg og vanninnhold 18 % korrigeres i henhold til tabellen: 78 kg + 3 kg = 81 kg 81 kg er 2 kg over basis hektolitervekt for hvete. Bygg/ Havre ­ +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +6 5

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud