Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 10 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 10 - UTGÅTT *

1 ... 10 ... 37
Kundeavis Felleskjøpet. Side 10.
1 ... 10 ... 37

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Viltblandingar Etablering av viltåkrar er eit tiltak for å auke beitetilgangen for hiortevilt i delar av sumar- oa haustsesongen. Bruksområde Såmengde Vanleg innhald Havre Fôrmargkål Inka Fôrraps Barcoli It. raigras Calibra Kvitkløver Hebe Perserkløver FKnr. SPIRE Vilt eittårig | Eittårig blanding for hjortevilt. Rask etablering | Inneheld havre, korsblomstra vekstar, raigras og kløver. Havre set små krav til jordart og jord 55 % 10 % 10% 15 5 5 -8 kg/daa 31795 SPIRE Vilt fleirårig Fleirårig blanding som gir godt fôr reagere positivt på gjødsling åra etter såing Havre Fôrmargkål Inka Fôrraps Barcoli Fl. raigras Figgjo Timotei Grindstad Engrapp Knut Kvitkløver Hebe Raudkløver Yngve 30 5 5 20 20 10 5 5 Vil 4 6 kg/daa 31796 Fôrgras Dei fleste artar og sortar som vert brukt i blandingane er òg tilgjengelege som reinfrø. På den måten kan du sjølv komponere di eiga blanding på grunnlag av ei standardblanding eller frå botnen av Ved å dyrka grasartane i rein bestand, kan du få det maksi male ut av avlingspotensiale fôrkvalitet og spesielle eigen skapar hjå arten. Vi gir her eirn omtale av artar som er aktuelle i rein bestand og/eller i blandingar T imotel Phleum pratense L Timotei er eit fleirårig strågras Trivst best på moldrik jord i god hevd, men veks òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Krever jamn og rikeleg vasstilgang for å gi stor avling. Timotei er vinterherdig og toler frost og snødekke. Eignar sea godt i reinbestand, men blanding med andre grasartar og belg vekster gir betre avling. Timotei gir smakleg fôr av god kvalitet og høver godt til høy og ensilering Tidleg og ofte slått aier at timo teien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og haust Engmo Nordleg, vinterherdig sort. Mindre gienvekst enn Noreng. Mest aktuell i Troms og Finnmark. Begrensa tilgang 31047 2,0 3,0 kg/daa Noreng Nordleg, vinterherdig sort. Begrensa evne til gjenvekst. Brukast der evne til overvintring er det iktigaste, Nord-Noreg og fjellbygder. 31080 2,0 3,0 kg/daa Vinterherdig sort. Passar under mindre krevjande overvintringstilhøve enn Noreng. Hog avling av god kvalitet Lidar 2,0 3,0 kg/daa 31093 Grindstad Hovedsort i Sør-Noreg og langs kysten nordover mot Helgeland. God overvintring God gjenvekstevne og høgt avlingsnivå 31065 2,0 3,0 kg/daa Liljeros Avling og overvintringsevne som Grindstad. Bra fôrkvalitet. Begrensa tilgang 2,0 3,0 kg/daa 31014 Side 10 GROVFORKATALOGEN 2019

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud