Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 17 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 17 - UTGÅTT *

1 ... 17 ... 37
Kundeavis Felleskjøpet. Side 17.
1 ... 17 ... 37

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Dyrke eget protein De siste årene har mjølkeytelsen per årsku økt mye. Forutsetningen for økt ytelse er mer konsen- trert fôr. Mer og bedre kraftfôr har så langt vært tilnærminga for å dekke økt energi- og protein- behov. Slikt konsentrert kraftfôr er i vesentlig grad basert på importerte råvarer, der soya er en av dem. Siden grovfôr representerer den største delen av fôrrasjonen, er det naturlig å se på hvordan en selv kan lage grovfôr som bedre svarer på økt energi- og proteinkrav. Fra engforsøk og «avlingskampen>» vet vi at det er mulig å ta dobbelt så stor fôrenhets avling som det framkommer i SSBs avlingsstatistikk Disse faktorene må du ta inn over deg hvis du skal høste mer og bedre grovfôr Engfrø Jevnlig fornying av enga. Det er kulturgras som timotei,Sørg for god kalktilstand, pH skal være over 6! engsvingel, raigras og kløver som har størst potensial. Har du eng og beite med mye ugras, er det ikke mulig å graset ved å kalke. Utelates kalking, overtar ugraset raskt komme opp mot de potensialer vi ser i forsøk. Fornying vokseplassen. Da er det i økende grad ugras du gjødsler, av eng og beite kan gjores tradisjonelt med ompløying På skifter der dette er særlig arbeidskrevende, er innsåing av kulturgras om våren mye bedre enn ikke noe tiltak Kalk Engvekstene trives ikke ved lav pH, legg til rette for kultur- høster, konserverer og serverer på fôrbrettet Gjødsel Eng som vesentlig består av de artene som fins i eng- frøblandingene, har stort avlingspotensial. Ofte blir poten- sialet undervurdert, og dermed blir gjødslinga for svak. Ta jobben med å registrere avlingene per skifte. Alt som Presis spredning av gjødsla, både husdyrgjødsel og mineralgjodsel sikrer god utnytting av gjødsla. Invester i enkelt sporfølgingsutstyr! Jordpakking Dette er krevende, men bevissthet rundt at jordet er en vokseplass og ikke ei transportåre bør alltid sitte i kan måles kan forbedres. Sok på nettet («Grovfor 2020 og finn et enkelt skjema for avlingsregistrering. Kjenner ryggmargen. du avlingspotensialet, giødsler du riktigere. Ensilering Sørg for kontrollert konservering av grovfôret, bruk ensileringsmiddel. Det er dumt å skusle bort sukkeret graset slik en gjør når ensileringsmiddel utelates. Drenering Litt årlig vedlikehold av dreneringer og åpne grøfter er mye bedre enn ingen tiltak. Høyenergigrovfôr Førsteslått skal tas når timoteien er ved begynnende skyting. Andreslått tas 500-550 døgngrader etter førsteslått. 900 800 700 600 400 350 300 GROVFÔRKATALOGEN 2019 Side 17

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud