Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 16 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 16 - UTGÅTT *

1 ... 16 ... 37
Kundeavis Felleskjøpet. Side 16.
1 ... 16 ... 37

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

ForrapS Brassica napus var. oleifera L Fôrraps er ei toårig plante som kan Arten er lett mottakeleg for klump gå i stokk alt fyrste året. Ho krev jord i god hevd (god drenering og Torrstoffinnhaldet varierer mykje struktur). Förraps veks raskt og kan men ligg som regel på 8 til 10 % gi god avling etter 60 til 70 døgn 15 % når planta er utvakse. Det går 1,2 til 1,3 kg tørrstoff per FEm Fôrraps kan gi fôrsmak på mjolk og bør nyttast som tilleggsfôr. Arten eignar seg godt til stripebeiting rot, og vekstskifte er naudsynt ved tidleg hausting og aukar til Barcoli Bladrik. God til beiting og grøngjødsling. Toler f 0,8-1,0 kg/daa 12,5 cm radavst. 30224 Fôrmargkål Brassica oleracea var. medullosa L Formargkål er den av arønfo vekstane som krev lengst veksetid 150 døgn, for å gi full avling. Fôr- margkål kan berre dyrkast i dei beste områda. Arten krev næringsrik jord i god kalktilstand. Han toler mykje frost og kan fôrast i fersk tilstand langt utover hausten. Fôrmargkål er attraktiv i viltbeite. Det går 1,1 til 1,2 kg torrstoff per FEm av friskt materiale. Såmengde: 0,7-0,8 kg/daa 25 cm radavstand Sort: Inka (30155) Grønfôrert Pisum sativum L Grønfôrert er eittårig. Det vert dyrka både konvensionelle, halvt blad lause og bladlause erter. Konven sionelle erter har alle blad intakt Dei halvt bladlause typene har omdanna småblada til slyngtrådar, medan stengelblada er uforandra Hos dei heilt bladlause typene er òg stengelblada svært redusert Erter inneheld tanniner, bitterstoff som kan gi problem med fordøying og redusere smaken på fôret. Erter med kvite blomar har lågt innhald av tanniner, medan sortar med farga blomar har høgt innhald. Erter krev jord i god hevd, med god t gang på vatn og pH over 6. Det bør ikkje dyrkast erter på same skifte oftare enn kvart 6. år. I blanding kan dyrkingspausen reduserast til 4 år. Erter må ha god spireråme Javlo God avling med god kvalitet. Delvis bladla ngel. Kvitblomstra 15-20 kg/daa 30540 Fôrvikke Vicia sativaL Fôrvikke er eittårig og har små krav til jorda. Arten trivst godt på middels til stiv leire. Vikke kan dyrkast på lettare jord dersom vasstilgangen er god Vikker vert fyrst og fremst nytta til grønfôr i blanding med korn og erter. I reinbestand gir vik smak på fôret. Vikkene krev god spireråme. Det bør ikkje dyrkast vikker oftare enn kvart 3. til 4. ån på same skifte Såmengde: 10-14 kg/daa Sort: Nitra (30590) ke dårleg 困 ー-Side 16 GROVFORKATALOGEN 2019

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud