Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 15 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 15 - UTGÅTT *

1 ... 15 ... 37
Kundeavis Felleskjøpet. Side 15.
1 ... 15 ... 37

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Grønfôrvekstar lt aliensk raiaras Lolium multiflorum var italicum Lam Italiensk raigras er toårig gras. Vi reknar ikkje med overvintring med unntak av enkelte år i dei beste områda lengst sør. Det trivst best på næringsrik jord i god kalktilstand og kan gi stor avling med god fôrverdi med jamn tilgang på vatn. Moderat tilvekst etter såing, men svært god gjenvekst utover sumaren og hausten. Set få frøskot i såingsåret Høver best til beiting. God fortørking krevst dersom italiensk raigras skal ensilerast. Etablert raigras konkurrerar godt med ugras 4 kg Høg avling. Lite frøberande skot. Egnar seg godt til beiting og underkultur. Bladrik sort med høg avling. Rask tilvekst etter høsting. Egnar seg godt til beiting Høg avling. Gir omtrent 15 % frøberande skot-gir bra struktur. Egnar seg godt til beiting Høg avling. Gir 12-15 % frøberande skot. Egnar seg godt til beiting Høg avling. Gir omtrent 15 % froberande skot. Egnar seg godt til beiting 30431 30556 30448 30454 30558 4 kg/daa Barmultra II Mondora Meroa Turgo øko 4 kg 4 kg/daa esterwoldsk ralaras Lolium multiflorum var westerwoldicum Lam Westerwoldsk raigras er ettårig Det trivst best på næringsrik jord i god kalktilstand med jamn tilgang på vatn. Etablerer seg rask om våren og kan gi stor avling tidleg på sumaren, men veks mindre utover hausten enn italiensk raigras. Med fortørking høver det til ensilering, men hausting må skje seinast ved byrjande skyting for å oppnå god fôrkvalitet. Arten kan også beitast, men strå blir lett vraka Blanding med italiensk raigras er aktuell for å utnytte fortrinna til begge artar. Barspektra II Pollanum Jivet Caremd Bartigra Lemnos øko Høg avling, rask etablering, stor avling i fyrsteslått Høg avling, særleg i fyrsteslått Høg avling, rask etablering Høg avling med god kvalitet Har rask etablering og god stråstyrke. Gir høg avling med god kvalitet Høg avling med god kvalitet. 4 kg/daa 4 kg/daa 4 Kg/daa 4 kg/daa 4 kg/daa 4 kg/daa 30359 30390 30340 30407 30395 30559 Fôrreddik Raphanus sativus L Fôrreddik er eittårig. Den har små krav til jordart, men treng god vasstilgang. Kan utnytte ein kort vekstsesong. Passar dårleg til ensilering på grunn av lågt tørrstoff-for å kontrollere nematoder innhald. Fôrverdien er god fram til blomstring, men minskar raskt ved utsett hausting. Sort: Trident kan brukast som ettergrøde og (Heterodera schachtii, Meloidogyne chitwoodi og M. hapla) som går på beter, poteter og grønnsaker. Såmengde: 2 kg/daa Grønfôrnepe Brassica campestris var. rapifera L Grønfôrnepe er toårig, men kan gå i stokk alt første året. Fôrnepe veks raskt, og blada kan haustast 50 til 70 døgn etter såing. Grønfôrnepe er sterk mot klumprot. Fôrverdien er god med 12 til 14 % råprotein av tørrstoffet. Det går 1,1 til 1,2 kg tørrstoff per FEm av friskt materiale. Grønfôrnepe passar særs godt som tilskotsfôr og er god til stripebeiting Såmengde: 0,4 k 25 cm radavstand Sort: Marco (30333) GROVFORKATALOGEN 2019 Side 15

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud