Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 11 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - side 11 - UTGÅTT *

1 ... 11 ... 37
Kundeavis Felleskjøpet. Side 11.
1 ... 11 ... 37

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Engsvingel Festuca pratensis Huds Engsvingel er eit fleirårig bladgras Trivs godt i fuktig kystklima. Skyt litt tidlegare enn timotei. Bør dyrkas i blanding med andre grasartar og kløver. Vil då ta over etter kvart som andre arter tynnes ut. Gjenveksten kjem raskt i gang etter hausting og engsvingel toler hyppig slått og beit ing. Stor bladandel gir god fôrkvalitet fram til skyting. Seinare blir kvaliteten vesentlig redusert. Arten er best egna til ensilering ved tidleg slått Nordleg, vinterherdig sort Sørleg sort med god avling Ny nordleg sort med god avling. Hevdar seg best i Nord-Noreg. Vil erstatte Norild Ny sørleg sort med god avling. Hevdar seg best i låglandet. Vil erstatte Minto Berre i blanding Minto Vinjar Vestar 31142 Berre i blanding Berre i blanding Hundegras Dactylis glomerata L. Hundegras er eit fleirårig bladgras som toler ein del tørke og skugge, men trivst ikkje på skarp sandjord og lite omdanna myr. Varig under gode klimaforhold, men toler Hundegras konkurrerer lett ut andre grasartar i ei blandingseng Hundegras skyt svært tidleg og kvaliteten vert fort forringa ved utsett hausting Arten kan vere mottakeleg for soppsjukdomar og virusåtak som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåttar i dei tidlegaste områda, kan ein venta stor avling og brukbar fôrkvalitet. årleg isdekke og vårfrost Laban God overvintring og høg avling 3,0 3,5 kg/daa 31219 Bladfaks Bromus inermis Leyss Bladfaks er eit fleirårig bladrikt strågras. Trivs best på jord med pH over 6. Arten er tørkesterk når den er etablert. Bladfaks veks seint til i såingsåret, men brer seg med Bladfaks passar til langvarig eng på tørkeutsette områder. utløparar til tett bestand etter 2-3 år. Skyt samtidig med timotei, men blomstrar seinare. I blanding med timotei vil bladfaks gje lita avling dei fyrste åra, men ta over etter kvart. Sort med god overvintring og høg avling 4,0 5,0 kg/daa 31557 ngrapO Poa pratensis L Engrapp er eit fleirårig bladgras med krypande jordstenglar. Arten er hardfør, men er kravfull og føretrekk laus, djup og moldrik jord med god kalktilstand. Etablerar seg seint men kan bidra til ei tett og varig eng etter nokre år. Engrapp toler tråkk og passar godt til beite. Arten har høgt næringsinnhald ved tidleg hausting men vert fort trevlerik ved sein slått Engrapp bør vere med i alle beite-/ surfôr- beiteblandingar. Knut Norsk sort med god overvintringsevne. Gir god avling med god kvalitet. 31314 Strandrøyr Phalaris arundinacea L Strandrøyr er eit fleirårig strågras som breier seg vegetativt med grove jordstenglar. Desse kan armere jorda. Strandrøyr er såleis tørkesterkt. Kvaliteten går raskt ned ved utsett slått. eit spesialgras til langvarig eng på bæresvak myr, men det er svakt for køyreskadar. Toler å stå under vatn i kort tid, og dei djupe røtene gjer det Lara Norsk sort med god forkvalitet. Gir god avling -overvintrar godt. 3,0 kg/daa 31480 GROVFORKATALOGEN 2019 Side 11

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud