Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 14 - UTGÅTT

Felleskjøpet kundeavis - side 14 - UTGÅTT

1 ... 14 ... 17
Kundeavis Felleskjøpet. Side 14.
1 ... 14 ... 17

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 16 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 16. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

FgK Bladgjødsel Beskrivelse Opti Care Bladgjødselprodukt som inneholder NPK og mikronæring. Kan brukes i ulike kulturer for å sikre nok næring i perioder med vekststress, eller forebyggende i den mest intensive vekstperioden, f. eks fra avslutning busking/ tidlig strekning i korn eller ved den mest intensive knollveksten i potet. Inneholder sprede-, klebe- og absorbsjonsmiddel, blant annet Aminosol som virker stressreduserende på plant ene. Kan blandes med de fleste plantevernmidler. Innhold g/liter: 194 nitrogen (N), 45 fosfor (P), 100 kalium (K), 46 svovel (S), 6,8 jern (Fe), 2,7 mangarn (Mn), 1,4 bor (B),4,1 sink (Zn), 2,7 kobber (Cu). Dose: 100-300 ml/daa. Flytende (Gel) Pakning: 10 liter (13,5 kg) Lagring: Frostfritt Aminosol Organisk NK bladgjødsel til korn, potet, grønnsaker og frukt med basis i aminosyrer, som også forbed rer opptaket av plantevernmidler og annen bladgjødsel. Styrker planter som er stresset på grunn av tørke eller for mye vann. I korn brukes 200-300 ml/daa forebyggende i den mest intensive vekstperi oden fra avslutning busking/tidlig strekning. Potet 100-200 ml/daa sammen med aktuelle plantevern midler etter at poteten har kommet opp. Kan blandes med de fleste plantevernmidler og bladgjodsler, Lagring: Frostfritt men preparater som inneholder kobber eller petroleums olje skal man være forsiktig med å blande Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter (12,3 kg) test på forhånd. Ved blanding med andre midler; løs opp Aminosol i vann og tilsett alltid Aminosol løsningen til sist. Oppført i Debio sitt register for driftsmidler til økologisk produksjon Innhold g/liter: 116 nitrogen (N), 11,6 kalium (K), 3 svovel (S), 15,7 natrium (Na) Dose: Bladgjødsel 100-300 ml/daa Bor Lebosol® Ferdig formulert løsning av bladgødsel til bruk ved bormangel i ord-og hagebruksvekster 11 % bor på vektbasis, tilsvarer 150 gram bor per liter. Mest brukt i frukt og grønnsaker. Aktuell til borkrevende vekster som for eksempel oliefrø og kløver, samt i korn for å forebyage mangel ved bruk av NPK- gjødsel uten bor. Med 70 ml Lebosol bor/daa tilføres like mye bor som ved borholdig NPK-gjodsel, bruk ikke over 100 ml Lebosol bor/daa i korn. Bruk 20-40 liter vann per dekar ved bladgjødsling. NB! Lebosol Bor skal tilsettes sist i tanken grunnet produktets høye pH. Oppført i Debio sitt register for driftsmidler til økologisk produksjon Innhold per liter: 150 g bor (B) Dose: Bladgjødsel 50-100 ml/daa i korn. Generelt 50-300 ml/daa Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter (13,6 kg) Lagring: Frostfritt Mangan 500 SC Lebosol Ferdig formulert suspensjon bladgjødsel til bruk ved manganmangel i jord- og hagebruksvekster, størst problem på jord med høy pH. 27,9% mangan på vektbasis, tilsvarer 500 gram mangan per liter. I korn fra før ugrassprøyting til 1. leddknute er synlig. Gjentas ved behov etter 10-14 dager. Bruk minst 20 liter vann per dekar ved bladgjødsling.Oppført i Debio sitt register for driftsmidlertil økologisk produksjon Flytende Suspensjon) Pakning: 5 liter (9,0 kg) Lagring: Frostfritt Innhold per liter: 500 g mangan (Mn) Dose: Bladgjødsel 100-200 ml/daa Zink 700 SC Lebosolo Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter (8,75 kg) Ferdig formulert suspensjon bladgjødsel til bruk ved sinkmangel i jord- og hagebruksvekster, størst problem på jord med høy pH. 40% sink på vektbasis, tilsvarer 700 gram sink per liter l kom frem til 3 blad stadiet. Gjentas ved behov etter 10-14 dager i korn, kløver og potet. Bruk minst 20 liter vann per dekar ved bladgjødsling Oppført i Debio sitt register for driftsmidler til økologisk produksjon Innhold per liter: 700 g sink (Zn) Dose: Bladgiødsel 50-100 ml/daa Lagring: Frostfritt Side 14 RIKTIG GJØDSLING BETALER SEG

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud