Finner du ikke kundeavisen her?

Felleskjøpet kundeavis - 12.12.2020 - 31.12.2020 - side 7 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - 12.12.2020 - 31.12.2020 - side 7 - UTGÅTT *

1 ... 7 ... 57
Kundeavis Felleskjøpet - 12.12.2020 - 31.12.2020. Side 7.
1 ... 7 ... 57

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 12.12.2020 til 31.12.2020 for å se de siste tilbudene. På 56 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 56. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

D «Vi skal jobbe knallhardt for å øke markedsandelen på kraftfôr i tida framover» et er ikke noe lite ansvars- område Bjørn Stabbetorp har sagt ja til å lede. Som land- bruksdirektør i Felleskjøpet Agri har han ansvar for kjøp og salg av korn og kraftfôr, samt innsatsfaktorer som gjødsel, såkorn og plantevernmidler. Som prikken over i'en kommer også ansvaret for Felleskjøpets salg av fjøs, melkeroboter, korntørker og annen innendørs- mekanisering. Landbruksdivisjonen står for nærmere halvparten av Felleskjøpet Agris totalomsetning, som var på over 16 Bjørn Stabbetorp Landbruksdirektør innsatsfaktorene i april/mai og ha et stort apparat som står tilnærmet stille resten av året. Vi er avhengig av å selge og levere disse varene jevnt fordelt gjennom året, slik at vi kan utnytte lager- og transportkapasiteten vår mest mulig effektivt. Jobben vår er å lage betingelser og førsesongtilbud som gjør det attraktivt for bonden å handle om høsten og vinteren og lagre varene på egen gård, sier Stabbetorp. Han sier at også i dette markedet møter Felleskjøpet en helt annen konkurranse i dag enn for bare ti år siden. - Økt konkurranse skjerper fokuset og tvinger oss til å bli enda bedre på pris, kvalitet og service. - Jo større volumer vi kjører gjennom fabrikkene våre, jo billigere blir kraft- fôret. Vi skal derfor jobbe knallhardt for å øke markedsandelen vår i tida som kommer, sier Stabbetorp. milliarder i 2019. - Det er et stort ansvarsområde, og det er veldig betryggende å vite at jeg har veldig mange engasjerte og dyktige folk med meg på laget, sier Stabbetorp. I dag har Felleskjøpet Agri en markeds- andel på 65 prosent i sitt geografiske område. Markedsandelen er imidlertid lavere blant de største kundene. Lang erfaring Selv om stillingstittelen er ny, er fagfeltet slett ikke nytt for Bjørn Stabbetorp. Han har allerede vikariert i stillingen som landbruksdirektør i ett år, etter at «stolleken» i konsernledelsen gjorde at landbruksdirektørstolen ble stående tom i november i fjor. Han er født på melkebruk i Østfold, hvor storebroren nå driver planteproduksjon. Etter utdanning i jord- og plantefag på daværende landbrukshøgskolen i Ås, fulgte mange år i plantevernbransjen, før Stabbetorp i 2002 gikk inn blant de grønn- og gulkledde i Felleskjøpets rekker. Først som produktsjef for plantevern, senere som markedssjef for korn og plantekultur. - Det ligger i samvirketankegangen at vi skal levere kraftfôr til alle kunder i alle størrelser i hele landet til samme pris. Det er fremdeles et ledende prinsipp for oss, samtidig må vi erkjenne at vi møter sterk konkurranse om de største kundene. Denne konkurransen skal vi vinne, noe som vil gagne både store og små produsenter, fordi det kan føre til redusert kraftfôrpris, sier Stabbetorp. Totalkonsept på landbruksbygg Fagområdet som er mest upløyd mark for Bjørn Stabbetorp i hans nye stilling, er bygg- og innendørs- mekanisering. Tidligere lå dette under maskindivisjonen, men for noen få år siden, ble området lagt under land- bruksdivisjonen. - Innendørsmekanisering og fjøsbyggingen står for en liten del av omsetningen i landbruksdivisjonen, men er samtidig uhyre viktig. De bøndene som bygger, er de bøndene som ser for seg en framtid i landbruket. Klarer vi å få en god relasjon allerede i byggefasen, er det stor sannsynlighet for at kunden kjøper både kraftfôr og andre innsats- faktorer av oss seinere, sier Stabbetorp. Ifølge landbruksdirektøren har det vært en utfordring at Felleskjøpet Agri ikke har kunnet tilby et totalkonsept på fjøs. - Men her skjer det store ting. Nå har vi nylig skrevet under avtale med byggentreprenørene Steinar Myhre AS og Midt-Norsk Bygg og Eiendom AS. De er begge tunge aktører i bransjen for landbruksbygg. Når vi tre går sammen, kan vi levere ferdige fjøs, mens bonden bare trenger å forholde seg til et kontaktpunkt. Jeg har veldig stor tro på at dette vil styrke vår posisjon, avslutter Stabbetorp. - Det er også et poeng at de store kundene utgjør en stadig større del av totalmarkedet. Det er ingen grunn til å anta at strukturrasjonaliseringen, som har pågått siden andre verdens- krig, kommer til å stoppe opp. Vi må rett og slett være den beste kraftfôr- leverandøren for alle kundene, også de Etterslep på korn Et av de store satsingsområdene til Felleskjøpet Agri i tiden som kommer, er anleggsstrukturen for korn. - For at Felleskjøpet skal være fortsette å være den ledende aktøren i det norske kornmarkedet, må vi ha et effektivt og moderne mottaktsapparat både på Østlandet og i Midt-Norge. Det er unison enighet om at dette nå skal prioriteres, og vi skal veldig snart presentere en konkret investeringsplan for de neste fem årene, til glede for både korn- produsenter og husdyrbønder. Kornet spiller en essensiell rolle i omtrent alle verdikjedene i Felleskjøpet, sier Stabbetorp. store. - Hvordan skal vi få til det? - Det handler i alle fall ikke bare om pris. Vi må ha den beste produktkvaliteten og kunnskapsrike selgere og rådgivere. Gjør vi noe feil, må vi rette opp. Vi må være en løsningsorientert leverandør som imøtekommer kundens behov. Kort sesong Når det gjelder salg av gjødsel, såfrø, plantevernmidler og andre innsats- faktorer, mener Stabbetorp jobben i bunn og grunn handler om å lage betingelser som gjør at næringa som helhet opptrer mest mulig rasjonelt. Faktum er at sesongen for bruk av kunstgjødsel, såfrø og plantevern- midler er omtrent like kort og intens som juletresesongen, men Felleskjøpet kan selvsagt ikke levere alle disse Konkurranse om kraftfôrkunder Et annet viktig fokusområde for land- bruksdivisjonen i nærmeste fremtid, er økt konkurransekraft i kraftfôr- markedet. SAMVIRKE #08 2020 7

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud