Finner du ikke kundeavisen her?

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 45 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 45 - UTGÅTT *

1 ... 45 ... 61
Kundeavis Felleskjøpet - 29.11.2020 - 12.12.2020 - Produkter fra tilbudsaviser - havre, hvete, kløver. Side 45.
1 ... 45 ... 61

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 29.11.2020 til 12.12.2020 for å se de siste tilbudene. På 60 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 60. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Produkter i denne tilbudsavisen

S amvirke møter den nyansatte produktsjefen for plantevern på gården hans i Våler i Østfold. Det er slett ingen kontorrotte med teoretisk inngang til plantevern vi har med å gjøre. Bonden på Waæhli gård tok doktorgrad om betydningen av såkornstørrelse etter at han var ferdig med utdannelsen sin i allsidig jordbruk på Norges landbrukshøgskole, men vet vel så mye om hvordan kroppen og hodet føles etter lange dager på treskeren i skuronna. Her går teori og praksis hånd « Jeg er heldig som har fått drive både med forskning, business og praktisk jordbruk.» Trond Christen Anstensrud Produktsjef plantevern og dyra som skal spise kornet. Den beste kompetansen vi har på dette feltet, sitter i Mattilsynet. De gjør svært grundige vurderinger, og vi forholder oss til Mattilsynets vedtak, sier Anstensrud. - Det ligger ikke i min stillingsinstruks å mene noe om dette, men jeg har hørt at næringen bruker dette argumentet, ja. i hånd. Store krav til dokumentasjon Tilliten til Mattilsynet har produktsjefen blant annet fått gjennom å jobbe for ulike distributører av plantevernmidler. Da bestod arbeidsdagen blant annet av å søke om godkjenning til å bruke de ulike midlene i norske åkre og enger. Dokumentasjonskravene er massive. - Hvis et plantevernmiddel er forbudt i EU, blir det automatisk forbudt i Norge også. At det er godkjent i EU, betyr imidlertid ikke at det automatisk blir godkjent i Norge. Våre myndigheter kan sette strengere krav enn EU hvis de ønsker det. Har norske myndigheter bestemt at et preparat må oppfylle kravene i ni ulike beregningsmodeller, hjelper det ikke at preparatet oppfyller kravene i åtte av modellene, forteller Trenger glyfosat At glyfosat er en het potet i Europa, er det ingen tvil om. Tautrekking mellom de ulike landene og en tysk landbruks- minister som gikk mot sin egen regjering og stemte ja til fortsatt godkjenning, førte til at stoffet fikk forlenget sin god- kjenning i EU fram til 15. desember 2022. Norge kan ikke gjøre mye annet enn å være en spent tilskuer på fortsettelsen. - Opinionen i Europa er sterk og det har gått mye storpolitikk i dette spørsmålet. Noen europeiske land, som f.eks. Frankrike har signalisert at de ikke vil gå inn for videre bruk av glyfosat etter godkjenningsperiodens utløp. Det er imidlertid viktig å basere seg på kunnskap og ikke følelser. Forskerne på Nibio er helt klare på at vi trenger glyfosat for å bekjempe kveke og a norske bønder kommer til å havne i en alvorlig skvis hvis glyfosat blir forbudt. For bønder som driver redusert jord- arbeiding for å redusere erosjon og avrenning til vassdrag, er glyfosat et veldig viktig hjelpemiddel. Det samme for bønder som driver Karbon Agro og som vil ha grønt plantedekke hele året. Skal alle som driver redusert jordarbeiding gå tilbake til stubbharving og pløying i flere omganger, brenner vi diesel så det holder. Co,-regnskapet blir utvilsomt verre hvis vi skal tilbake til å bekjempe kveka mekanisk. Helhetsbildet er mer komplisert, oppsummerer Anstensrud. - Jeg er heldig som har fått drive både med forskning, business og praktisk jordbruk. Jeg lærer noe hver dag, sier Anstensrud. Da han tar imot Samvirke 11. september, er skuldrene senket for denne gang. 440 mål såkorn av høst- hvete, bygg og havre, samt såfrø av rød- kløver er treska og ligger trygt plassert på gårdslageret, mens hveten er levert til Felleskjøpets mottak på Holstad. - Det har vært et bedre år enn normalt på bygg og havre, men høsthveten gikk det ikke så bra med. Overvintringen var litt laber. Jeg måtte harve opp 40 mål og så på nytt i våres. Etter en fantastisk vår tok høsthveten seg opp, og avlinger på 720 kilo per dekar med 15 prosent fuktighet gir grunn til å være tilfreds. Anstensrud. Roundup-dispensasjon Anstensrud har bare vært ansatt i Felleskjøpet et par uker da Samvirke er på besøk, men når man starter i jobben som plantevernekspert midt i skuronna, er det ikke snakk om rolige tilvennings- uker. I dag har det kokt på telefonen. Mattilsynet har gitt dispensasjon til at bønder i Trøndelag kan bruke glyfosat til å tvangsmodne bygg og havre, etter en sein vår som førte til at kornet kom seint i gang helt fra start. - Det er fascinerende å se hvor fort informasjon sprer seg ved hjelp av sosiale medier. Det tok sikkert ikke mer enn en halvtime fra dispensasjonen var gitt, til de første kornprodusentene i Trøndelag stod på sin lokale Felleskjøpet-butikk og ville handle. Når etterspørselskurven endrer seg radikalt over natta, gjelder det å ha orden på logistikken og lager- situasjonen. Nå er målet vårt å sørge for at de bøndene som trenger dette for å få avsluttet vekstsesongen på en god måte, får dette snarest mulig. Ulikheter mellom land - I forrige nummer av Samvirke skrev vi om potetprodusenter i Solør som var fortvila fordi de ikke kunne bruke Spot- light Plus i kombinasjon med risknusing til vekstavslutning, mens svenske kolleger et par mil kunne bruke akkurat samme praksis fullt lovlig. Er slike ting vanlig? - Noen ganger blir konsekvensen av vårt nasjonale regelverk, at et preparat som brukes i Sverige, ikke kan brukes på den norske siden av grensen. Men det finnes også eksempler på at preparater som er lovlige i Norge, ikke kan brukes i Danmark. At reglene er strenge er veldig bra og en forutsetning for at forbrukerne skal ha tillit til at norsk mat produseres på en måte som er trygg for både mennesker og miljø. Jeg kan imidlertid forstå at bønder synes det er frustrerende når bestemmelsene varierer mellom land når man konkurrerer i de samme sluttmarkedene. Komplisert fagfelt Vi går ut i åkeren. Tornum-tørka i den sennepsgule låven rullerer havre for full maskin. Skurtreskeren er rengjort etter sesongen. Høsthveten har så vidt begynt å spire. Det samme har ugraset. - Plantevern er veldig komplisert. Det finnes ikke en mal alle kan bruke og det er ingenting som heter programmert sprøyting. Du må komme deg ut i åkeren og se hva slags ugrasflora, sopp og skadedyr som finnes i akkurat din åker og deretter finne den beste medisinen. At medisinen er tilgjengelig, er det blant annet Felleskjøpets oppgave å sørge for, avslutter doktor plantevern. - Synes du det var fornuftig av Mat- tilsynet å gi dispensasjon? - Jeg stoler på Mattilsynets eksperter. Slike beslutninger må være tuftet på kunnskap om hvordan plantevern- midlene påvirker kulturplanten, miljøet - Det har ikke så mye for seg hvis vi skal være flinkest i klassen hvis vi ender opp med et regelverk som blir så strengt at vi norske produsenter utkonkurreres til fordel for produsenter i land med mer liberalt regelverk? SAMVIRKE #07 2020 45

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud