Finner du ikke kundeavisen her?

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 43 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 43 - UTGÅTT *

1 ... 43 ... 61
Kundeavis Felleskjøpet - 29.11.2020 - 12.12.2020 - Produkter fra tilbudsaviser - biff, brød, gulrot, kniv, mel, protein, vann. Side 43.
1 ... 43 ... 61

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 29.11.2020 til 12.12.2020 for å se de siste tilbudene. På 60 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 60. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Produkter i denne tilbudsavisen

samme kvalitet og næringsinnhold i mikseren og på fôrbrettet. Kvaliteten på miksen skal også være lik ved utfôring og etter noen timer på fôrbrettet. Dette er krevende. Drøvtyggere har god evne til å plukke ut og sortere bestanddeler i fôret. Noen bestanddeler sorteres fordi de er større og dermed enkle å finne, andre sorteres ut på grunn av smak. For å oppnå en stabil og homogen miks med minimal sortering, må vi rette fokus mot følgende faktorer: stein og friksjon i massen gir «butte» kniver. Ødelagte og mistede kniver må erstattes. Knivene kan i mange vogner slipes med vinkelsliper. · Blanderekkefølgen er viktig for en god miks. Ofte vil en tilsette tørre råvarer, som kraftfôr og halm tidlig i miksen og de bløte rundballene til slutt. Rekke- følgen kan variere noe mellom de ulike miksevognene, men det er viktig at blanderekkefølgen er identisk fra dag til dag. vom-pH. Kommer pH i vomma for lågt, reduseres fôropptaket. Ved å tildele deler av kraftfðrmengden gjennom fullfôret, oppnås en mer stabil pH i vom. Økt föropptak og bedre pH i vom, vil gi bedre produksjon og høyere fettinnhold i mjølka. Felleskjøpet tilbyr også en rekke produkter som kan optimalisere fôringa. Beskyttet fett og betepulp kan være aktuelt for å heve fettinnholdet i mjølka. Fôrurea eller proteinkonsentrater kan være aktuelle for å balansere/øke proteininnholdet i rasjonen. Kuttelengde på partiklene i miksen: Som en tommelfıngerregel bør partikler av gras/fiber være tre-sju centimeter lange. • Tilsatt kraftfôr og mineraler skal være løst opp, dvs. en skal ikke finne kraftfôrpellet igjen i miksen. Finner du pellet i miksen kan du være sikker på at dyra også finner det. • Vanninnholdet i ferdig miks er en suksessfaktor. Blir fôret for tørt øker sorteringa av partikler. Vanninnholdet bør ligge rundt 35-40 prosent i ferdig miks. I 2020 ble mye av årets grovfôr tørt. For å komme ned til ønsket tørrstoffinnhold i miksen, må det tilsettes vann. · Bruk av alternative förmidler som potet, gulrot og brød er ofte krevende, fordi fôrpartiklene ikke blir delt opp i små nok biter. Ved bruk av denne type fôrmidler må en akseptere noe sortering. Nøkkelen ligger ofte i å redusere tildelinga per dyr. Til mjølkeku kan to fôrenheter av disse förtypene per dyr være en rettesnor. Tildeles for stor mengde, vil de dominante dyra sortere for mye og vomma kommer ut av balanse. I besetninger der det er mye sortering, er det også et problem at lågt-rangerte dyr får en svakere rasjon og dermed dårligere produksjon enn beregnet. Blandetiden må være lik fra dag til dag. Blandetiden vil variere mellom de ulike miksetypene, hvilke fr- midler som benyttes og mengden för i blanderen. Når en har laget en god miks, må blandetiden standardiseres. Ulik blandetid fra dag til dag vil gi ustabilt föropptak, sortering og vom- miljø hos dyra. Skarpe kniver på snegla er veldig viktig. Knivene skal skjære/kutte fôret og redusere partikkelstørrelsen til ønsket nivå. Uskarpe kniver vil knuse fiberpartiklene, gi dårligere miks og lengre blandetid. Lengre blandetid vil gi økt energiforbruk og økte kostnader. Knivene må etter- Fullfôr til okser Okser kan få hele kraftfôrrasjonen i fullfôret, men fôret må være ferskt, så det må lages ny miks hver dag. Dette fungerer godt, da okser er mer utsatt for lav pH i vomma enn mjølkekyr. I besetninger med kombinert mjølk- og kjøttproduksjon vil ofte mjølkekyrnes grunnrasjon passe godt som fullfor til okser over sju måneder. Mengden kraftfôr i miksen vil variere utfra hvilke fôrmidler en benytter, grovfôrkvalitet og ønsket produksjonsintensitet. Til lette raser vil en ofte tildele moderate mengder kraftfór (2 - 3,5 kg/dyr). NRF kan få tre-fem kilo kraftfôr per dag, mens de tunge rasene bør fôres mer intensivt, fire-seks kilo per dag, for å utnytte tilvekstpotensialet. Generelt anbefales det at okser under seks-sju måneder får ekstra kraftfôr manuelt (f.eks 2 kg) i tillegg til fri tilgang på fullfôr. Årsaken er at unge okser har begrenset fôropptak og mindre vom enn voksne okser. De vil derfor vokse for sakte i starten om de kun får fullfôr, fordi denne ofte er tilpasset større og eldre dyr. Fullfôr til ammekyr og sinkyr Fullfôr til sinkyr og ammekyr gir mulighet for å mikse grovfôr, halm, mineraler og vitaminer på en god måte. Disse dyregruppene trenger høgt fiberinnhold i rasjonen, slik at dyra blir rolige og mette, samtidig som de ikke får for mye energi og blir feite. Fullfôr til ammekyr/sinkyr kan ved god miksing holde kvaliteten i to-tre dager på fôrbrettet, noe som reduserer arbeidet knyttet til å mikse för. Oppleves varm- gang i miksen kan propionsyreprodukter som f.eks Ensil Fullfôr anbefales. Økt fôropptak med fullfôr? Mange opplever at bruk av fullfôr gir bedre produksjonsresultater. Årsaken er nok i første rekke at en får mere stabil fôring. Med fullfôr vil mikrobene få tilført og en får en mikrobepopulasjon som er tilpasset rasjonen. Dette oppnår en ikke i besetninger som gir ulik grovfôr- kvalitet fra en fôring til den neste. Bedre fôreffektivitet kan også være en årsak til bedre resultater. Vi vet også at snitting av för og mulighet for tilsetting av fôrmidler med god smak, som kraftfôr, øker föropptaket. Snitting av för gir også mindre fôrspill. Hvor stor effekt fullfôr har på fôropptaket kan variere, men at grovfôropptaket kan øke fra fem til femten prosent er ikke uvanlig. Flere besetninger har rapportert én til tre liters økt mjølkemengde etter at de gikk over fra å gi første- og andreslått annenhver fôring til å mikse de samme kvalitetene i en fullfôrblanding. e samme råvarene hver dag Formel Biff Kompakt, Formel Biff og For- mel Linnea Biff er kraftfôrtyper med mye norsk-korn som passer i fullfôrblanding til okser. Mengde kraftfôr/dyr og grovfôrkvalitet avgjør hvilken blanding som passer best. Fullfôr til mjølkeku I Norge er det mest vanlig å tildele kraft- för til mjølkeku i mjølkerobot og kraft- fôrstasjon. Flere og flere blander noe kraftför i fullfôret og har god erfaring med dette. Ofte vil en grunnrasjon som dekker fra 18-25 liter/dag være aktuelt. I tillegg benyttes f.eks. Formel Premium som toppblanding i robot/kraftfôrstasjon sette sammen en optimal miks for din for å sikre nok energi og protein ift. ytelse. Optimert rasjon Felleskjøpet har fôrplanverktøy for å besetning basert på tilgjengelige för- midler. Ønsker du en sparringspartner eller ny fullfôrplan, kan du kontakte din salgskonsulent på Formel. Kraftfôr inneholder stivelse som mikrobene bryter ned til propionsyre. Under nedbryting av stivelse senkes sees regelmessig (hver måned) da SAMVIRKE #07 2020 43

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud