Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 23 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 23 - UTGÅTT *

1 ... 23 ... 61
Kundeavis Felleskjøpet - 29.11.2020 - 12.12.2020 - Produkter fra tilbudsaviser - figur, soya, skinke. Side 23.
1 ... 23 ... 61

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 29.11.2020 til 12.12.2020 for å se de siste tilbudene. På 60 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 60. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Produkter i denne tilbudsavisen

-N I den «samlede fôrrasjonen» som Røflo har beregnet, utgjør importert soya - som ofte trekkes fram i denne diskusjonen - fire prosent (se figur). teppet. Vi må arbeide for å øke norsk- andelen. Men poenget er at alt henger orge er et grasland der drøvtyggerne utgjør en stor andel av husdyrholdet. Vi baserer oss på grovfôr og förkorn som vi kan produsere innenlands, og grovfôret utgjør godt over halvparten av den samlede fôr- rasjonen til husdyra våre. Både grovfôr og korn må være med når vi snakker om sammen og at dette er et arbeid som tar tid. Vi kan ha ulike synspunkter, men må diskutere internt, ikke minst for å sikre grensevernet og norsk mats konkur- ransekraft, sier Røflo. - Norskandelen varierer i de ulike kraft- fôrblandingene, men ser vi blandingene til drøvtyggere, svin og fjørfe under ett, er i gjennomsnitt 57-58 prosent norske råvarer, sier Røflo. - Er det nok norske råvarer? - Her er svaret både ja og nei. Vi har ikke areal eller klima til å bli hundre prosent selvforsynt med råvarer til husdyrfôr. Vi bør imidlertid øke andelen norske rer, men vil på veien. Tine har eksempelvis gjort beregninger som viser at 85 prosent av kraftfôret i melkeproduksjonen kan være norsk. Dette regnestykket forutsetter at absolutt all norsk kli går til melkekyr. Vi trenger imidlertid en del kli (fiber) også til verpehøner, slaktekylling og diende og drektige purker. Vi må se ting samlet. Norsk landbruk må ikke starte en dragkamp om å være mest norsk og sette ulike produksjoner opp mot hverandre, sier Røflo, og viser til andre sammen- henger. norskandelen i fôret, sier Røflo. 82 prosent På Felleskjøpets og Bondelagets Korn- konferanse i januar presenterte Røflo en samlet oversikt som viste at norske Like norsk som spansk Jeg ønsker å nyansere debatten. Mange uttaler seg som om det er krise og katastrofe og at vi fôrer husdyra våre med alt annet enn norske råvarer. Slik er ote noen dilemmaer råvarer utgjorde 82 prosent av fôr- grunnlaget til norske husdyr i perioden det jo ikke! Diskusjonen må baseres på fakta, understreker Røflo, som også har sett på noen overordnede tall for råvare- bruken i EUs matproduksjon. 2014-2018. - Dette er innholdet i gjennomsnitts- resepten for alle dyreslag, og grunnen til at norskandel blir så høy er at grovfôret betyr mye i norsk husdyrhold. Det er krevende å fastslå et helt nøyaktig tall for grovfôr, blant annet fordi det er vanskelig å anslå beite og svinn, så vi skal være forsiktig med å sette to streker under en eksakt prosentandel. For noen år siden gjorde Landbruks- og mat- departementet en tilsvarende beregning, - Litt spissformulert er norsk skinke minst like norsk som iberico-skinka er spansk, sier Røflo, og fortsetter: - Ser vi på råvarestrømmen inn til Spania og EU, så mangler EU-jordbruket i gjennomsnitt ca. 1/3 av proteinet de bruker i sin husdyrproduksjon. Dette må de importere. I forhold til dette, kommer norsk landbruk slett ikke ugunstig ut. Vi har ingen ting å skamme oss over. - Uten slaktekylling har vi en dårlig kanal for nedklassifisert mathvete. Det hvor de anslo norskandelen til 77-80 prosent. Jeg mener derfor vi har god dekning for å si at norskandelen i fôret til norsk husdyr ligger omkring 80 prosent, sier Røflo. Ikke under teppet - Når dette er sagt, mener jeg slett ikke at vi skal koste utfordringene under betyr at uten slaktekyllingen vil vi ha et svekket grunnlag for norsk matkorn- produksjon. Og grisen er en stor avtaker av norsk bygg, sier han. I Grovfôr, fôrhvete og proteinvekster Her er de viktigste grepene Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling trekker fram for å øke innslaget av norske råvarer. - Grovfôr - både kvalitet, mengde og opptak. Grovfôret er alfa og omega som vår største energi- og proteinkilde. Her handler det om både agronomi og praksis i fjøset. Det nytter ikke mye med grovfôr hvis dyra ikke vil ha det på grunn av dårlig gjæring, og det må være fòringsrutiner så dyra får grovfor hele tida. Dernest vil jeg trekke fram at det er ønskelig med mer fôrhvete. De fleste år har vi minst 150 000 tonn for lite fôrhvete, mens vi er temmelig nær et overskudd av norsk bygg. Her kan vi oppnå mye med mer målrettet förhvete- dyrking. Det er dessuten mulig å øke måter å løse dette på. Poenget er à klare å øke gjennomsnittsnivået i store bulkproduksjoner. Samtidig må korn- bonden få godtgjort merarbeid og økte kostnader, men disse kostnadene må ikke overstige den økte verdien høyere proteininnhold betyr i kraftföret. Økt proteininnhold i norsk fôrkorn betyr også plass til mer norsk korn. Jeg tror kornprodusenten ønsker å gjøre en god jobb. De vil dyrke korn og oljevekster som matmel- og kraftfôrindustrien vil ha. Det handler om å være relevant, sier Røflo. I det gjennomsnittlige proteininnholdet i fôrkorn gjennom delt gjødsling. Vi bør også ha en målrettet strategi for nye åkervekster, ikke minst åkerbønner. NIBIO har konkludert med at det er mulig å konvertere 120 000 dekar til fra korn til proteinvekster. Det ville være et veldig godt løft om vi hadde en plan om å øke dyrkingen av proteinvekster med 5 000 dekar pr. år i ti år, sier Røflo. - Vil kraftfôrindustrien betale for dette, for eksempel økt proteininnhold? - Jeg tror ikke det er gjort en god nok jobb for å finne effektive og fornuftige SAMVIRKE #07 2020 23

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud