Finner du ikke kundeavisen her?

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 20 - UTGÅTT *

Felleskjøpet kundeavis - 29.11.2020 - 12.12.2020 - side 20 - UTGÅTT *

1 ... 20 ... 61
Kundeavis Felleskjøpet - 29.11.2020 - 12.12.2020 - Produkter fra tilbudsaviser - melk, kylling. Side 20.
1 ... 20 ... 61

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 29.11.2020 til 12.12.2020 for å se de siste tilbudene. På 60 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 60. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Produkter i denne tilbudsavisen

KRAFTFÔR OG GROVFÔR Pris og kunnskap Thoner tror de fleste kornprodusenter ønsker å tilpasse seg, men at man ikke kommer unna det faktum at bønder flest gjør det som er mest lønnsomt. - Målsettingen må være å produsere for det norske markedet. Hvis det er enighet om å basere norsk matproduksjon på mest mulig norske ressurser, må vi ha et samspill i næringa for å nå målet. Jeg tror kornbøndene i sterk grad vil tilpasse seg, men det handler noe om pris og noe om kunnskap. Det må også være muligheter til å få levert på en enkel måte. For å fylle opp mindre sortiment, er det viktig å ha noen gardsanlegg for å lagre mindre kvanta av spesialiteter som for eksempel mat- og hestehavre, sier Thoner. Han mener næringa i fellesskap må ta et overordnet ansvar for å produsere de arter og sorter kraftförbransjen og mat- melindustrien trenger. - Hvis jeg får beskjed når jeg bestiller såvarer, så tilpasser jeg meg de ønsker industrien har. Kornprodusentene har alltid snudd raskt om når de får signal- er, sier Frogner, og har en utfordring til bransjen: - Det er de samme aktørene som driver sortsutvikling, selger såvarer, kjøper kornet og produserer kraftfôr, og de har et felles ansvar. Men jeg tror konkurransen mellom aktørene har hindret at vi sammen opptrer fornuftig for å øke tilgjengeligheten av norske råvarer, sier han. VILLIG: Karsten Thoner (t.v.) mener kornbøndene er mer enn villig til å tilpasse seg for å sikre tilgang på riktige norske fôrråvarer. «For 40 år siden var det ikke stort omfang av mathvetedyrking, men det har vi fått til. Det samme kan vi få til med proteinvekster.» Karsten Thoner Planteprodusent Rom for mer korn desidert mest lavthengende frukten. - Hvor bevisst er grasdyrkere er på dette? - Det er som blant korndyrkere, mange har noe å gå på. Veldig mange som driver med ku, har økt produksjonen og kjører lengre for å hente fôr og få ut møkk. Da blir det mer utfordrende å rekke det en Thoner er opptatt av at kornprodusentene og husdyrbøndene må spille på lag. - Vi kornprodusenter må produsere det markedet trenger og husdyrbonden er den dominerende kunden vår. Derfor Selvpining? - Noen mener landbruket driver selv- pining og at for strenge krav til «norsk- het» vil føre til for høye kostnader? - Norsk jordbruk er basert på å bruke det vi kan dyrke på jorda vår enten direkte som menneskemat eller må vi spille på lag. Foreløpig har vi ikke indirekte gjennom husdyra våre. Det er det som er norsk produksjon. Går vi bort fra den grunntanken, kan vi like gjerne importere ferdige produkter, sier Frogner, og får full støtte av Thoner. - Det kan fort ende med et spørsmål om vi skal drive med noe som helst her i Norge, hvor det meste er dyrt, legger Thoner til. skal på den tida man har tilgjengelig. Her overproduksjon, så det er rom for å er det klare krysningspunkter. Stordrift kan lønne seg langt inn i fjøsdrifta, mens ulempene melder seg raskt ute på jordet. - Hva med høy ytelse som stiller større krav til föret? - Stiller vi krav til fôret som gjør at vi ikke klarer å dekke dem med norske råvarer, så vil jo importandelen øke. Vi ser imidlertid at noen klarer å produ- sere veldig mye melk på norsk fôr, men forutsetningene med hensyn til vekst- sesong og værforhold er ulike. Skal vi øke | laget som viser at det er rom for ytter- norskandelen mye, er det nok en grense for hvor høye krav til melkeytelse vi kan stille. Jeg mener imidlertid det er fullt mulig å opprettholde og også øke dagens gjennomsnittsytelse noe. I dårlige kornår kan prisen fort også være noe redusert veksthastighet for kylling og svin. øke kornproduksjonen. Hvis det blir en sterkere trend mot redusert kjøttfor- bruk, vil det skalle av på alle hold. Jeg er imidlertid usikker på hvor rotfestet trenden om redusert kjøttforbruk egentlig er. Kanskje er det bare lettere enn før å spre budskapet i sosiale medier, sier Thoner. Må bare begynne Frogner og Thoner mener begge det er viktig å få mer proteinvekster der klima og dyrkingsmuligheter tillater det. Frogner trekker fram proteinvekster som et kolombiegg som proteinkilde og vekstskifte, og mener det kan dyrkes med slike vekster både i Oslofjordområdet, på Hedmarken og i de beste områdene i Trøndelag. Thoner legger til at det ble dyrket mer oljevekster tidligere. Thoner viser til at det er gjort beregninger fra Felleskjøpet og Bonde- ligere 200 000 tonn mer korn hvis vi produserer og importerer de «riktige» råvarene som matcher hverandre. - Vi går ikke i taket for norsk korn i overskuelig framtid. Hvis vi importerer mindre, vil behovet snarere øke, mener Frogner. 20 SAMVIRKE #07 2020

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud