Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 6 7 9 11 12 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - erter, havre. Side 9.
1 ... 6 7 9 11 12 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Grenforblandingar Blanding av ulike grønfôrvekstar gir sjeldan Aktuelle blandingsforhold kan vera: avlingsauke i høve til vekstane kvar for seg, O 10 kg bygg/havre + 0,6 kg raps + 3 kg italiensk raigras pr daa men ein kan endra på dyrkingseigenskapar 8-10 kg bygg/havre 6-8 kg erter + 3 kg italiensk raigras pr. daa. og fôrkvalitet 1 10 kg haustrug + 2,5-3 kg italiensk raigras pr. daa nnhald 6-rads bygg Edel Grønfôrert Javlo Bruksområde Såmengde SPIRE Grønfôr Gronfôrblanding av bygg og erter som gir ei 31730 60 40 % | hausting. Kan brukast som dekkvekst ved (15 kg/daa som dekkvekst) ttlegg til ern SPIRE Grønfôr Pluss 15 6-rads bygg Edel Grønfôrert Javlo Fôrvikke Nitra It. raigras Mondora 40 % 35 % | Allsidig gronförblanding som kan gi to haust | ingar. Raigraset gir god gjenvekst etter fyrste 31731 slått. Treng nitrogengjødsling etter fyrsteslåtten Ikkje egna til dekkvekst 4 kg/daa 31734 SPIRE Raigras - perserkløver 85 % 15 % | Gronförblanding som egnar seg best til beiting | Perserklover bor såast grunt. Viktig med tromling It. raigras Mondora Perserkløver Accadia for og etter såing. Avling på nivå med raigras i reinbestand | spesialblanding for å bedre jordstruktur SPIRE Pioner- blanding 45 % 20 % 15% 31789 Lodnevikke It. raigras Blodkløver Honningurt Vekstene løyser opp jorda og tilfører gran |gjødsling. Lav förverdi/lite egna som for Okologiske grønforblandingar a kjopet Såmeng Bruksområde 6-rads bygg Brage 0 70 % | Allsidig gronförblanding med bygg som kan gi 32940 to haustingar. God gjenvekst av raigraset etter Grønfôr Bygg Gronförert Javlo steslåtten. Ikkje egna som dekkvekst It. raigras Mondora Fôrvikke Nitra 0 0 | Havre i blanding med erter og vikker. Ein slått Havre Belinda 0 70 % 20 % 32950 Kan brukast som dekkvekst. Grønfôr Havre Gronfôrert Javlo Fôrvikke Nitra 0 0 Frøblandingane kan bli noko endra etter råvaretilgangen i sesongen. Korn til grønfôr Byg9 Havre Haustrug** Haustrug*** Leveres kun til dei nordlege områdene+ reg. 5. Pakningsvekt 25 kg. Pakningsvekt 25 kg Kan nyttast til dekkvekst ved attlegg eller til vanleg grønfôrproduksjon Kan nyttast til dekkvekst ved attlegg eller til vanleg grønfôrproduksjon Beitevekst som såes om våren saman med italiensk raigras (2,5- 3 kg/daa) 15-20 kg/daa 31797 31798 31802 31803 15-20 kg/daa Pakngsvekt 450 kg aktuelle kornarten på grunn av låg skallfraksjon og høgt innhald av stivelse. I soner med kort veksttid kan bygg eller SPIRE Grønfôr være eit alternativ. Innblanding av erter/åkerbønner vil auke proteininnhaldet Såmengder: 19-21 kg bygg eller 20-22 ka kveite pr daa Med heilgrøde meines korn med eller utan belg- vekstar som blir hausta på eit seinare utviklingstrinn enn grønfôr. Dette kan gje eit fiberrikt fôr med betydeleg stivelse. Heilsæd høsta ved tidleg deig- modning kan saman med tidleg høsta grassurfôr gi høgt fôropptak og høg produksjon. Kveite er den mest GROVFORKATALOGEN 2018 Side 9,-.