Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 5 6 8 10 11 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - kløver. Side 8.
1 ... 5 6 8 10 11 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

kologiske frø Surfôr (S) Felleskjopet Bruksområde Såmengde Innhald FKnr. Natura Surfôr Timotei NorengØ Timotei Lidar Engsvingel Norild 0 Raudkløver Yngve Kvitkløver Hebe 50 % 20 % | Den mest hardføre surforblandinga. Passar i Troms og Finnmark. Sjeldan meir enn ei avling og noko beiting. Hardfor timotei og engsvingel med klover | 2,0-3,0 kg/daa 32917 0 or 0 0 Timotei Lidar Timotei Grindstad 0 Engsvingel Norild 0 Raudkløver Yngve Ø Kvitkløver Hebe 25 % 40 % 20 % | | Vintersterk surförblanding. Passar langs kysten i | Nordland og i høgtliggande område i Midt-og Sor-Norge. Egna for to slåttar. Grindstad og Lidar timotei i blanding med engsvingel og kløver Natura Surfôr Vintersterk 2,0 3,0 kg/daa 32925 2,5 3,5 kg/daa | Surförblanding for stader med mild vinter: kyststripa nord til Trøndelag-Helgelandskysten Fleire slåttar, høgt avlingspotensial. Timotei, engsvingel, raigras og klover Natura Surfôr Pluss 10 Timotei Grindstad Ø Engsvingel Minto 0 Fl. raigras Figgio Raudkløver Lea Kvitkløver Hebe 55 % 20 % 32945 0 0 Surfôr/beite (S/B) Bruksområde Såmengde Innhald 32915 | Vintersterk surfôr/beiteblanding. Passar langs kysten i Nordland og i høgtliggande område i Midt- 1 og Sør-Norge. Sørleg og nordleg timotei i blanding med engsvingel, engrapp og kvitkløver Natura Surfôr/beite Vintersterk Timotei Lidar 0 15 % 35 % 0, 2,5-3,5 kg/daa Timotei Grindstad Ø Engsvingel Norild 0 Engrapp Knut Raudkløver Yngve Kvitkløver Hebe Timotei Grindstad Ø 0 0 | Surfôr/beiteblanding for låglandet og nedre dal- 2,5-3,5 kg/daa Natura Surfôr/beite Engsvingel Minto Ø Normal 50 % 20 % 32927 bygder i Sør-og Midt-Noreg, samt gunstige stader på Helgelandskysten. Sørleg timotei saman med Engrapp Knut Raudkløver Yngve Kvitkløver Hebe Timotei Grindstad 0 engsvingel, engrapp og kvitklover | Surfôr/beiteblanding for kystnære område med | mildt vinterklima nord til Trøndelag-Helgelands- Natura Surfôr/beite Engsvin Pluss 10 45 % 20 % 3,0-4,0 kg/daa 32955 Minto 0 okysten. Passar til ein surfôrslått og beiting deretter. Engrapp Knut FIraigras Figgjo Raudkløver Lea Ø Kvitkløver Hebe Timotei, engsvingel, engrapp, raigras og kvitklover 0 0 Frøblandingane kan bli noko endra etter råvaretilgangen i sesongen Side 8 GROVFÔRKATALOGEN 2018