Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 4 5 7 9 10 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - sikori. Side 7.
1 ... 4 5 7 9 10 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Beite (B) Såmengde Bruksområde Innhald FKnr. SPIRE Beite Vintersterk Timotei Lidar Timotei Grindstad Engsvingel Norild Engsvingel Minto Engrapp Knut Kvitkløver Hebe 15 % | Allsidig, vintersterk beiteblanding. Passar i det | meste av landet nord til kysten i Nordland 2,5 -3,5 kg/daa 32872 15 % o Grindstad og Lidar timotei og engsvingel i blanding med engrapp og kvitkløver 10 % 0 0 15% SPIRE Beite Pluss 60 Sau/Ku Rodsvingel Gondolin Engrapp Oxford Engrapp Balin | Kombinasjonsblanding for slått og beite for 3,0 4,0 kg/daa32838 5 % 10 % kystnære område med mildt vinterklima nord ti Trondelag- Helgelandskysten. Engrapp, rødsvingel og kvitkløver samt 60 % raigras. 0 20 % 15% 15% 10% Fl. raigras Barpasto Fl. raigras Dunluce Fl. raigras Bovini dip Fl. raigras Foxtrot dip FL raigras Aston Energy Kvitkløver Rivendel | 10 % 10% | Spesialblanding for hestebeite. Allsidig samansett av gras og urter som er relativt låge på fruktan | | Timotei Lidar 12 % 15 % 3,0-4,0 kg/daa SPIRE Hestebeite Timotei Grindstad 32899 Hundegras Laban Engrapp Knut Raudsvingel Leik Raisvingel Hykor Luserne Live Tiriltunge Sneglskolm Sikori Pimpernell Esparset 14% 0 5% 22 % 3% 3% 2% 3% 3% Høy (H) Bruksområde Såmengde Innhald Timotei Lidar Timotei Grindstad Raudkløver Yngve FKnr SPIRE Høy Vintersterk 45 % 45 % 10% | Vintersterk spesialblanding for hay/surförproduksjon. | 2,0-3,0 kg/daa | 32752 Passar i det meste av landet nord til kysten i Nordland. Grindstad og Lidar timotei i blanding med raudklover GROVFORKATALOGEN 2018 Side 7