Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 3 4 6 8 9 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - kløver. Side 6.
1 ... 3 4 6 8 9 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Surfôr/beite (S/B) Såmengde Bruksområde Den mest hardfore surförbeiteblandinga. Passar i med engrapp og raud- og kvitkløver. Innhald Knr SPIRE Surfôr/beite Engsvingel Norild Nord Timotei Noreng | | 50 % 20 % 2,5-3,5 kg/daa 32897 | Troms og Finnmark. Hardfør timotei og engsvingel Engrapp Knut Raudkløver Yngve Kvitkløver Snowy Timotei Lidar 10 SPIRE Surfôr/beite Engsvingel Norild Ekstra vintersterk Engrapp Knut 50 % 20 % 15 | Hardfør surför/beiteblanding. Passar i Nordland og I | 2,5-3,5 kg/daa | 32772 fjellbygder overvintring. Hardfor engsvingel, Lidar timotei med engrapp og raud- og kvitkløver. i Sor-og Midt-Noreg med vanskeleg 10% l Raudkløver Yngve Kvitklover Litago Timotei Lidar SPIRE 25 25 20 % Vintersterk surfôr/beiteblanding. Passar langs kysten i Nordland og i høgtliggande område i Midt- og Sor-Noreg. Grindstad og Lidar timotei i blanding med engsvingel, engrapp og kvitklover 2,5-3,5 kg/daa 32842 Surfôr/beite Timotei Grindstad Vintersterk Engsvingel Minto Engrapp Knut Kvitkløver Hebe 10 Timotei Lidar SPIRE Surfôr/beite Timotei Grindstad utan kløver Vintersterk 40 % 40 % | Varig blanding for høy/surförproduksjon. | Passar i det meste av landet nord til kysten i 2,0- 3,0 kg/daa32757 Nordland. Grindstad og Lidar timotei i blanding med engsvingel og engrapp Engsvingel Norild Engrapp Knut Timotei Grindstad 10% 2,5-3,5 kg/daa 32852 Surfôr/beiteblanding for låglandet og nedre dal SPIRE 20 % bygder i Sør-og Midt-Noreg, samt gunstige stader 20 10 % | Surfôr/beite Engsvingel Minto Norma på Helgelandskysten. Sorleg timotei saman med engsvingel, engrapp og kvitkløver. Engrapp Knut Kvitkløver Hebe 45 % | Surförbeiteblanding for kystnære område med 20 % mildt vinterklima nord til Trøndelag-Helgelands- 15 % | 10 10% SPIRE Surfôr/beite Engsvingel Minto Pluss 10 Timotei Grindstad 3,0- 4,0 kg/daa 32862 kysten. Passar til ein surfôrslått og beiting deretter. Timotei, engsvingel, engrapp, raigras og kvitklover. Engrapp Knut Fl. raigras Figgjo Kvitkløver Hebe NEUMATICSTAR Side 6 GROVFÖRKATALOGEN 20