Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 32 33 35
Kundeavis Felleskjøpet. Side 35.
1 ... 32 33 35
SPIRE sil Salgs- og leveringsvilkår Salgs- og leveringsvilkår for Felleskjøpet Agri finn du på nettsidene våre: http://www.felleskjopet.no/Sider/Salgs-og-leveringsbetingelser.aspx Omsetninga blir regulert av følgjande lovar og forskrifter: Omsetning av såfrø kjem under Matlova av 19.2.2003 med Forskrift om såvarer av 13.9.1999 og seinare endringar. Omsetning av ensileringsmiddel kjem under Forskrift om fôrvarer av 15.10.1999. Omsetning av plantevernmiddel kjem under Matlova av 19.02.2003 med Forskrift om plantevernmidlar, 06.02.2015. Reklamasjon Reklamasjon på vekt, antall kolli og liknande må skje ved mottak av vara. Dersom kjøpar seinare meiner å ha motteke feil vare, eller vare som ikkje er i frørest difor alltid takast vare på. Innhaldet i froblandingane kan variere giennom sesongen på grunn av frotilgongen Det kan òg finnast froblandingar i sal som er pakka i tidligare sesongar. I katalogen er det gitt mange generelle råd. Alle råd må vurderast i kvart enkelt tilfelle og tilpassast dei lokale forhold. Vi tek derfor ikkje på oss eit direkte, eller indirekte ansvar for uonska konsekvensar av dei råd som er gitt om bruk av ulike produkter i Grovfôrkatalogen. Les derfor etiketten grundig for bruk av ensilerings- eller plantevernmiddel. Retur Solgt vare blir ikkje teke i retur.