Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 30 31 33 35 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - kløver. Side 33.
1 ... 30 31 33 35 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Verknadstabellar Mot frøugras i attlegg og fangvekstar Med kløver Utan kløver Preparat Ugras Balderblå Dylle, ettårig Då-arter Gjetertaske Gullkrage Haremat Hønsegras Jordrøyk Klengemaure Linbendel Meldestokk Oljevekster Pengeurt Rødtvetanin Stemorsblomst Tranehals Tunbalderbrå Tungras Tunrapp Vassarve Vindeslirekne Åkergull Åkerminneblom Frøplanter rotugras Engsoleie Hundekjek:s Hoymole Løvetann Nesle CA.PRIS/DAA 200 ml 250 ml 150 g+50 m 100 m 85 g+35 ml 0,75 g+50 ml 2 g50 ml 0,75g 0,75 g 75 ml 80 m0,4 g 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 15, 20, 85, 30 38, 15 85 28 6 2 | 75-89% verknad 3 | 50-74% verknad 4 Ukjent verknad 90-100% verknad 0.49% verknad 1) Verknad ved høgare dose 2) Effekt med blanding med Starane XL 3) Verkar mot kulturgras og andre grasartar 4) Gjentatt behandling vil gje effekt 5) Strekningsvekst, før blomstring 6) Vil hemme kløver, særlig kvitkløver 8) Raud-, kvit- og alsikekløver 9) Tidleg behandling 10) Usikker angivelse 11) Ally Off Label 12) Matrigon SG Off label på tistel Kan hemme hundegras og svingel 7) Begrensning i etterkultur, sjå etikett Desse notane gjeld både side 33 og 34 og dikesvineblom GROVFORKATALOGEN 2018 Side 33

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.