Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 29 30 32 34 35 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - erter, kålrot, kjøtt, nepe. Side 32.
1 ... 29 30 32 34 35 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Fôrvekstar Preparat SPIRE Raigras Perserkløver Ingen godkjende midlar SPIRE Grønnfor SPIRE Grønnfôr pluss 15 Fôrkålrot Fôrraps Nepe Westerwoldsk og italiensk raigras Frøugras Mengde/daa Sprøytetid Merknader Ca. pris Grønfôr med erter eller raps i blanding med korn: Ingen godkjende middel Folg lokal rådgivning mot frøugras. Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad Pussing med maskin er aktuelt mot meldestokk og då. Pussing er ikkje effektivt mot vassarve 14 dager behandlingsfrist. 30 35, Fôrmargkål Frøugras 150-200 g Kulturen minst 4 varige bladUnngå behandling av stressa kulturplantar 78 105 Lentagran WP Kan gi sviskaden Krev temperatur over 10 °C. Effektiv mot fleirårige grasartar bortsett frå tunrapp Lågaste dosering gjev berre effekt i sprøyteåret 14-16,5g Rosettstadiet Matrigon SG 86 101, Fôrraps Fôrmargkål Fôrnepe Kålrot Kveke Floghavre Grasarter Focus Ultra 200-400 m Kveka 3-4 blad 36-72,- Frougras i kålrot og nepe Sjå Felleskjøpets plantevernkatalog 2018 - plan for korsblomstra vekstar Off label Boxer Skadeleg ugras I attlegget/1. års eng Art Pengeurt Gjetertaske Karsearter I attlegget/1. års eng Art Dikesvineblom Engsoleie Landøyde Myrsnelle Revebjelle Rome Selsnepe Skade Smaksfeil på mjolk og kjott Smaksfeil på mjolk Smaksfeil på mjolk Skade Giftig Giftig (ikkje tørka) og smak på mjølk Giftig Giftig Giftig Giftig Giftig Andre uønska artar som blir dominerande kan gje ulike skadar og redusert fôropptak. På utmark vil dyra oftest velje andre plantar, men under spesielle forhold kan desse skade slimhinner, gje smak eller svak giftvirkning. Dette er f.eks: Finntopp grasstjerneblom, hestehov, reinfann, prestekrage, russekål, ryllik, starr, sølvbunke tepperot, tyrihjelm, vasskjeks, åkersnelle Side 32 GROVFORKATALOGEN 2018

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.