Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 2 4 6 7 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - kløver. Side 4.
1 2 4 6 7 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Velg riktig frøblanding til grovfor Gul farge vert brukt i Troms og Finnmark der blandingane er samansette av dei mest vintersterke sortane. Blandingane kallast Nord Mehamn Honpingsväde rdo Oransje farge vert brukt på fjellområda og område i nord der det sjeldan vert meir enn ei avling pluss mogleg beiting Blandingane kallast Ekstra Vintersterk Hammerfest enes Alta Blå farge vert brukt der frøblandingar med eit vesentleg innslag av nordnorske sortar bør føretrekkast. Dette er blandingar som har god overvintringsevne og som er veleigna for to slåttar. Blandingane kallast Vintersterk Tromso Karas Kautokeino Bardutoss arstad Låglandet og nedre dalbygder har fått grøn farge. Grøne frøblandingar inneheld eit vesentleg innslag av sørnorske sortar med god gjenvekst- og overvintringsevne. Blandingane kallast Normal Bodo Raude blandingar inneheld dei mest yterike sortane, men overvintringsevna vil oftast vera for dårleg i dei andre «dyrkingssonane». Blandingar med mer enn 20% raigras tilrår vi berre til dei beste delane av raudt» område. Blandingane kallast Pluss Mo i Ran Norsk vinterherdig sortsmateriale er prioritert i blandingar som skal tola streng norsk vinter. Yterike norske sortar av timotei, engsvingel og kløver er grunnstammen i dei fleste bland- ingane. Raigras er med og sikrar stor avling og god fôrverdi for dei områda som kan utnytta denne grasarten. Brennoysund Frøblandingane er inndelt og har fått namn etter hovudbruksområde: e Surfôr e Surfôr utan kløver . Surfôr/beite e Surfôr/beite utan kløver e Beite Kristiansund Molde Roros et Dom Floro Inndelinga etter vinterstyrke fortel lite om frøblandinga si evne til å tola andre typar påkjenningar ieharanm BER Hamar er OSLO Kartet må brukast som eit grovt hjelpemiddel for å velja blandingar. Lokalklimatiske forhold, jordbotn og tidlegare erfaring må vere avgjerande for val av frøblanding. Sjå grovfôrveljaren her https://www.felleskjopet.no/plantekul- tur/slik-velger-du-riktig-grovfor/ rgo nsberg Stavanger ki tad es Egersund rendal Flekkefjon Mandal Rristiansand Side 4 GROVFORKATALOGEN 2018