Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 27 28 30 32 33 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - kløver, vann. Side 30.
1 ... 27 28 30 32 33 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Plantevern - ugras Ugraskontroll i arovfôrdyrkinga er viktig for å kunne produsere ei avling med god kvalitet. Kjemisk plantevern er difor aktuelt både før og i attlegg, seinare i engperioden og hjå andre fôrvekstar. Sprøyteplanar Attlegg av grasmark m/u dekkvekst m/u kløver Preparat Før fornying og ompløying Kveke, andre grasarter m.m Mengde/daa Sprøytetid Merknader Ca. pris Mot tofrøblada rotugras aukas mengden 60-100% Sjå verknadstabellar i Felleskjøpets plantevernkatalog Beitedyr skal ikkje bli sleppt på behandla areal Glyfosat 360/Glypper Roundup Eco Roundup Flex Før ompløying Graset 10-20 cm 300-400 ml 225-300 ml Glyfosat + Ally SX Ally Off label Kontakt NLR. Ally god mot fleirårig urter. I salg til 1. juli 2018 Ariane S Attlegg utan kløver 200-300 ml Ugraset 2-4 varige blad Attlegg u/kløver m/u korn som dekkvekst. Behandlingsfristen er 14 dagar Graset min. 2 blad Allsidig ugrasflora Frøblandingar SPIRE Express SX + klebemiddel 0,75 g Graset min. 2 blad 5 ml Biomet klebemiddel pr. 20 I vann. Engsvingel raisvingel blir hemma/uttynna, forbigåande Express SX+ 0,75 g75/40-50 ml Florustar/Tomahawk 200 Starane XL +Express SX + klebemiddel 80-100 ml Frå temp. 5 °C Surfôr Norg Surfôr Ekstra vintersterk Surfôr Raigras Hundegras Gras Normal Gras Vintersterk Hoy/Surfôr Vintersterk Attlegg med kløver MCPA Frøblandingar SPIRE Høy Vintersterk Surfôr Bladfaks Surfôr Vintersterk Surfôr Normal Surfôr Pluss 10, 90 Surfôr/Beite Nord Surfôr/Beite Ekstra vintersterk Surfôr/Beite Vintersterk Surfôr/Beite Normal Surfôr/Beite Pluss 10 Beite Vintersterk Beite PlusS 60 80 100 ml Kløver på Forbigåande stagnasjon. Særleg i kvit-og alsikekløver. Brukes også i fangvekstar m/kvitkløver Effektiv mot meldestokk og korsbl. ugras spadebl. til 1-2 trekopla blad 120 150 g50 ml Lentagran MCPA God mot jordrøyk. Mindre aggresivt mot svingel enn bentazon (Basagran SG) Basagran SG + MCPA Express SX + MCPA 80-95 g Kan skade raisvingel og svingel v/temp. over 18 °C. +30 40 ml 0,75g+50 ml Kløver min. 1 trekopla NB! ikkje klebemiddel. Berre tillatt i raudkløver. Forbigåande hemming av kløver og engsvingel Gratil WG +MCPA 2-3 g50 ml SPIRE Hestebeite Floghavre 1) Ingen middel godkjend i luserne Ingen selektive middel Ingen selektive middel Frøbladstadiet Spadebladstadiet 3-koplet blad (varig) Side 30 GROVFÔRKATALOGEN 2018