Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 19 20 22 24 25 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - gjær. Side 22.
1 ... 19 20 22 24 25 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

SoftAcid® 4+ Ensileringsmiddel for fortørka gras være uåpnet i 4-6 uker for å få opptil 40 % TS. Sikrer pH-senking stabilt surfor. Har høyere viskositet og hemmer ånding og fremvekst av enn øvrige ensileringsmidler og uonska mikroorganismer. Ingen behandlingsfrist, men siloer bør Dosering: 3-6 liter per tonn Innholdet av lignosulfonsyre reduserer korrosjon. doseringspumpa må justeres forå sikre tilstrekkelig dosering. Bruksområde DoseringFKnr Innhold SoftAcid 4+ Fat SoftAcid 4+ Container Fortorket gras fra 25-40% TS Maursyre 42.5% Lignosulfonsyre 4096 Prop ionsyre 10 % 3-6 1 per tonn 18077 18076 Saltbaserte kjemiske midler Xtrasil LP Må ikke blandes med syreholdige midler da det kan gi utvikling av nitrose gasser. Silo/rundballer bør ligge 4 uker, før de fôres. Ensileringsmiddel for gras med ingen eller moderat fortorking og som ensileres i rundballer eller åpne plansiloer. l tillegg er det noe natriumben- zoat, slik at utviklingen av gjær- og muggsopp begrenses. Er ikke like sterk mot gjær- og muggsopp som Xtrasil Ultra, men er mer økonomisk i bruk der graset er lite fortørka (inntil 30 % tørrstoff) Xtrasil LP er hverken korroderende eller etsende. I Xtrasil LP er det nitritt som knekker smorsyre- og listeria- bakterier i den tidlig ensilerings- fasen. I neste fase vil stoffet hexametylentetramin stanse utviklingen av gjenværende sporer. Dosering: 2,5- 4 /tonn (laveste dosering ved optimale forhold og tørrstoff % over 25). Innhold Nitritt Heksametylentetramin Natriumpropionat Bruksområde DoseringFKnn Ved moderat fortorking i rundballer og åpne plansiloer. 18137 18132 18133 Xtrasil® LP Kanne Xtrasil LP Fat Xtrasil LP Container 2,5-4 1 per tonn 40 Side 22 GROVFORKATALOGEN 2018