Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 18 19 21 23 24 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - gjær, mais. Side 21.
1 ... 18 19 21 23 24 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Ensil® Ekstra Ensileringsmiddel for godt fortørkede vekster. Inneholder 34 % maursyre og 38 % propionsyre ved bruk. Gir rask pH-senkning Hemmer spesielt vekst av gjær- og muggsopp og forbedrer dermed stabiliteten betydelig. Er derfor spesielt egnet der man sliter med varmegang i helsæd/mais- ensilasje Kan også brukes som fullfôrstabil sering e Reduserer TS-tap da plante Midlet er tillatt brukt i økologisk produksjon cellene sprenges og åndinga reduseres. Dosering: 4-6 per tonn i hele siloen. Minst mengde ved moderat fortørking. Ingen behandlingsfrist men siloen bør være uåpnet i 4-6 uker for å få stabilt surfôr. e Reduserer fare for feilgjæring og e Tar vare på sukkeret som grunn . Reduserer fare for varmegang dermed mindre sporer lag for en høy produksjon Produktet er buffret for å redusere etseskader på hud. Gir alvorlig øyeskade. etter åpning. Bruksområde Innhold Dosering FKnr. 18196 18195 Ensil® Ekstra Fat Maursyre, propionsyre og natrium Gir 34 % maursyre og 38 % propionsyre ved bruk. Til helgrøde og andre 4-6I per tonn godt fortorkede vekster over 40% TS Ensile Ekstra Container Ensil® Fullfor Varmegang i fullfôr skyldes i stor grad at gjærsoppen, som finnes i surfôret, våkner til liv når den får tilgang på oksygen. Med god tilgang på næring fra fôret kan varmegangen komme raskt. Ensil® Fullför inneholder 60 % propion- syre og 40 % lignosulfonsyre og vil Dosering: 2-31 per tonn miks. Ved derfor redusere aktiviteten til mugg og gjærsopp. Kan også brukes ved holdes kjølig. Dosering avhenger av varmegang i silo ved uttak behov økes doseringen til miksen TS, utetemperatur, sammensetning av fôrmidler m.m. Gir økt fôropptak og sikrer en god hygienisk kvalitet på fullfôrmiksen Bruksområde Innhold Dosering FKnr 18112 18113 Ensil Fullfôr Fat Propionsyre 60 % Lign°sulfonsyre 40 % Brukes som stabii 2-6 I per tonin sator i fullfôr for å unngå varmegang Ensil® Fullfor Container GROVFORKATALOGEN 2018 Side 21

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.