Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 14 15 17 19 20 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - kløver, protein, soya. Side 17.
1 ... 14 15 17 19 20 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Dyrke eget protein De siste årene har mjølkeytelsen per årsku økt mye. Forutsetningen for økt ytelse er mer konsentrert for. Mer og bedre kraftfôr har så langt vært tilnærminga for å dekke økt energi- og proteinbehov. Slikt konsentrert kraftfôr er i vesentlig grad basert på importerte råvarer, der soya er en av de Siden grovfôr representerer den største delen av fôrrasjonen, er det naturlig å se på hvordan en selv kan lage grovfôr som bedre svarer på økt energi- og proteinkrav. Fra engforsøk og avlingskampen vet vi at det er mulig å ta dobbelt så stor fôrenhetsavling som det framkommer i SSBs avlingsstatistiklk Disse faktorene må du ta inn over deg hvis du skal høste mer og bedre grovfôr Kalk Sørg for god kalktilstand, pH skal være over 6! Engvekstene trives ikke ved lav pH, legg til rette for kul turgraset ved å kalke. Utelates kalking, overtar ugraset raskt vokseplassen. Da er det i økende grad ugras du gjødsler, høster, konserverer og serverer på fôrbrettet. Jevnlig fornying av enga. Det er kulturgras sonm tiomotei, engsvingel, raigras og kløver som har størst potensial. Har du eng og beite med mye ugras, er det ikke mulig å komme opp mot de potensialer vi ser forsøk. Fornying av eng og beite kan gjøres tradisjonelt med ompløying. På skifter der dette er særlig arbeidskrevende, er innsåing av kulturgras om våren mye bedre enn ikke noe tiltak Presis spredning av gjødsla, både husdyrgjødsel og mineralgjødsel sikrer god utnytting av gjødsla. Invester i enkelt sporfølgingsutstyr! Gjødsel Eng som vesentlig består av de artene som fins i engfrøblandingene, har stort avlingspotensial. Ofte bli Dette er krevende, men bevissthet rundt at jordet er potensialet undervurdert, og dermed blir gjødslinga for en vokseplass og ikke ei transportåre bør alltid sitte i svak. Ta jobben med å registrere avlingene per skifte. Alt som kan måles kan forbedres. Søk på nettet («grovfor 2020») og finn et enkelt skjema for avlings registrering. Kjenner du avlingspotensialet, gjødsler du riktigere Jordpakking ryggmargen. Drenering Litt årlig vedlikehold av dreneringer og åpne grøfter er mye bedre enn ingen tiltak Ensilering Sørg for kontrollert konservering av grovfôret, bruk ensileringsmiddel. Det er dumt å skusle bort sukkeret graset slik en gjør når ensileringsmiddel utelates Høyenergigrovfor Førsteslått skal tas når timoteien er ved begynnende skyting. Andreslått tas 500-550 døgngrader etter førsteslått Kverneland Accord GROVFORKATALOGEN 2018 Side 17.