Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 13 14 16 18 19 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - erter, frost. Side 16.
1 ... 13 14 16 18 19 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

ForrapS Brassica napus var. oleifera L Fôrraps er ei toårig plante som kan gå i stokk alt fyrste året. Ho krev jord i god hevd (god drenering og struktur). Förraps veks raskt og kan gi god avling etter 60 til 70 døgn 15 % når planta er utvakse. Det går 1,2 til 1,3 kg tørrstoff per FEm Arten er lett mottakeleg for klump rot, og vekstskifte er naudsynt Tørrstoffinnhaldet varierer mykje men ligg som regel på 8 til 10 % ved tidleg hausting og aukar til Fôrraps kan gi fôrsmak på mjølk og bør nyttast som tilleggsfôr. Arten eignar seg godt til stripebeiting 0,8-1,0 kg/daa 12,5 cm radavst. Barsica Bladrik. God til beiting og grøngjøsling. Toler frost 30229 Formarakal Brassica oleracea var medullosa L Formarakål er den av grøonfô vekstane som krev lengst veksetid 150 døgn, for å gi full avling. Fôr margkål kan berre dyrkast i dei beste områda. Arten krev næringsrik jord materiale. Såmengde: 0,7-0,8 kg/daa i god kalktilstand. Han toler mykje frost og kan fôrast i fersk tilstand langt utover hausten. Fôrmargkål er attraktiv i viltbeite. Det går 1,1 til 1,2 kg tørrstoff per FEm av friskt 25 cm radavstand Sort: Inka (30155) onforert Pisum satívum L Grønfôrert er eittårig. Det vert dyrka både konvensjonelle, halvt blad lause og bladlause erter. Konven sionelle erter har alle blad intakt Dei halvt bladlause typene har omdanna småblada til slyngtrådar, medan stengelblada er uforandra Hos dei heilt bladlause typene er òg stengelblada svært redusert Erter inneheld tanniner, bitterstoff som kan gi problem med fordøying og redusere smaken på fôret. Erter med kvite blomar har lågt innhald av tanniner, medan sortar med farga blomar har høgt innhald. Erter krev jord i god hevd, med god til gang på vatn og pH over 6. Det bør ikkje dyrkast erter på same skifte oftare enn kvart 6. år. I blanding kan dyrkingspausen reduserast til 4 år. Erter må ha god spireråme God avling med god kvalitet. Delvis bladlaus stengel. Kvitblomstra Javlo 15-20 kg/daa 30540 Fôrvikke Vicia sativaL vikker oftare enn kvart 3. til 4. år på same skifte Såmengde: 10-14 kg/daa Sort: Nitra (30590) Fôrvikke er eittårig og har små krav til jorda. Arten trivst godt på middels til stiv leire. Vikke kan dyrkast på lettare jord dersonm vasstilgangen er god Vikker vert fyrst og fremst nytta til grønfôr i blanding med korn og erter. I reinbestand gir vikke dårleg smak på fôret. Vikkene krev god spireråme. Det bør ikkje dyrkast -Side 16 GROVFORKATALOGEN 2018