Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 11 12 14 16 17 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet - Produkter fra tilbudsaviser - ara, erter, kløver, lever, protein. Side 14.
1 ... 11 12 14 16 17 ... 36

Produkter i denne tilbudsavisen

Engbelgvekstar RaudklØver Trifolium pratense L Raudløver er kravfull og trivst best nitrogen frå lufta. Raudkløver er på mold- og leirhaldig jord med god tilgang på vatn og pH mellom fleste surfôrblandingane. Toler fleire innhald 6 og 6,5. Den lever i symbiose med haustingar, men toler dårleg sein rhizobium-bakterier som fikserer smak og aukar fôropptak åt dyra Den har høgt protein- og mineral- best egna til slått og bor inngå i dei slått og beiting. Raudkløver har god Yngve Lea Gandaltf Tidlig svensk sort. Passar godt i Midt- og Nord-Noreg Norsk sort med god avling. God overvintring Ny lovande norsk sort med god avling og god kvalitet. Hevdar seg bra over heile landet Berre i blanding 30801 (5 kg) Under oppformering. Kvitkløver Trifolium repens L Kvitkløver kan dyrkas på alle jord- arter, men trivst best på litt tung moldhaldig jord med pH i over- kant av 6. Arten er mindre tørke- tolerant enn raudkløver. Kvitkløver lever i symbiose med rhizobium bakteriar som fikserer nitrogen frå lufta. Utviklar seg seint og er var for skygge. Arten toler fleire slåttar og beiting. Egnar seg godt til langvarig beite i blanding med gras Kvitkløver har god smak og aukar fôropptak åt dyra. Den har høgt protein- og mineralinnhald Norsk sort med god avling. God overvintring. Høgvokst Norsk sort. Lågvokst med små blad Norsk sort. Svært vintersterk. Lågvokst med små blad Svensk sort. God overvintring. Middels store blad Litago Norstar Snowy Hebe Berre i blanding Berre i blanding Berre i blanding 31972 (5 kg) Luserne Medicago sativa L. Luserne er næringskrevjande og veks best på djup moldhaldig jord med pH over 6. Godt etablert lusernebestand har djupe røter som lett ut i milde og ustabile vintrar gjer plantene tørkesterke og varige langs kysten. Luserne lever i symbi- Såmengd i rein bestand 2-2,5 kg/daa. I etableringsfasen toler han derimot ose med rhizobium-bakteriar som tørke dårleg. Luserne trivst best og fikserer nitrogen frå lufta. Nytt frø i kan gi stor avling i typisk innlands-år er ferdigsmitta med rhizobium klima med stabile vintrar, men går bakteriar. Aktuell norsk sort: Live (30888) Bakteriesmitte Ved såing på jord der det ikkje har Vi har bakteriekultur for kløver og vore dyrka same belgvekst dei siste erter. Ei eining på ca. 200 g rekk åra, tilrår vi smitting av frøet med kultur av nitrogensamlande rhizobium-bakteriar (lusern er ferdigsmitta i år) Bakteriesmitte kløver FKnr. 32202 til 5 daa, uavhengig av såmengde. Oppgi belgvekstslag ved tinging. Bakteriesmitte ert/vikke FKnr. 32212 Side 14 GROVFÔRKATALOGEN 2018

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.