Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

1 ... 10 11 13 15 16 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet. Side 13.
1 ... 10 11 13 15 16 ... 36
Fôrgras Næringskrav2 Torke- Ensilering Beite1000- Såmen gram 0,5 2,0 1,0-1,5 2,5 3,5 0,2 0,3 2,0 0,6 Art rein bestand toleranse 3 kg/daa 2,0 2,5 3.0 4,0 2,5 3,0 4,0 5,0 Timotei Engsvingel Hundegras Bladfaks Engrapp Fleirårig raigras Strandrøyr Raisvingel Strandsvingel Raudkløver Kvitkløver Luserne x* x* *x *x 3,0 4,0 3,0-3,5 3,0 4,0 3,0 4,0 x* 2.0-3.0 *x 2,0 3,0 2,0 0,5 1,8 2,0 Krev høg phH Krev høg pH Krev høg pH ***-svært godt egna *-godt egna mindre egna 2,0 2,5 x* 2**-svært kravfull 3 =sterk * *=kravfu *-lite kravfull x*middelssvak GROVFORKATALOGEN 2017 Side 13

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.