Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - side 11 - UTGÅTT

Felleskjøpet kundeavis - side 11 - UTGÅTT

1 ... 11 ... 37
Kundeavis Felleskjøpet. Side 11.
1 ... 11 ... 37

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra - til - for å se de siste tilbudene. På 36 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 36. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Engsvingel Festuca pratensis Huds Engsvingel er eit fleirårig bladgras Trivs godt i fuktig kystklima. Skyt litt tidlegare enn timotei. Bør dyrkas i blanding med andre grasartar og kløver. Vil då ta over etter kvart som ing. Stor bladandel gir god fôrkvalitet andre arter tynnes ut. Gjenveksten fram til skyting. Seinare blir kvalitetern kjem raskt i gang etter hausting og engsvingel toler hyppig slått og beit egna til ensilering ved tidlea slått vesentlig redusert. Arten er best Nordleg, vinterherdig sort Sørleg sort med god avling Ny nordleg sort med god avling. Hevdar seg best i Nord-Noreg. Vil erstatte Norild Berre i blanding Norild Minto Vinjar Vestar 31142 Under oppformering. Ny sørleg sort med god avling. Hevdar seg best i låglandet. Vil erstatte Minto Under oppformering Hundegras Dactylis glomerata L Hundegras er eit fleirårig bladgras Hundegras konkurrerer lett ut som toler ein del tørke og skugge, andre grasartar i ei blandingseng men trivst ikkje på skarp sandjord Hundegras skyt svært tidleg og og lite omdanna myr. Varig under kvaliteten vert fort forringa ved gode klimaforhold, men toler dårleg isdekke og vårfrost. soppsjukdomar og virusåtak som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåttar i dei tidlegaste områda, kan ein venta stor avling og brukbar fôrkvalitet. utsett hausting. Arten kan vere mottakeleg for Laban God overvintring og høg avling 3,0 3,5 kg/daa 31219 BladfaKS Bromus inermis Leyss Bladfaks er eit fleirårig bladrikt strågras. Trivs best på jord med pH over 6. Arten er tørkesterk når den er etablert. Bladfaks veks seint til i såingsåret, men brer seg med utløparar til tett bestand etter 2- 3 år. Skyt samtidig med timotei, men blomstar seinare. I blanding med timotei vil bladfaks gje lita avling dei fyrste åra, men ta over etter kvart. Bladfaks passar til langvarig eng på tørkeutsette områder. 4,0 5,0 kg/daa Sort med god overvintring og høg avling 31557 Leif ngrapO Poa pratensis L. Engrapp er eit fleirårig bladgras med krypande jordstenglar. Arten ett og varig eng etter nokre år. er hardfør, men er kravfull og føre Engrapp toler tråkk og passar godt surfôr- beiteblandingar. trekk laus, djup og moldrik jord med god kalktilstand. Etableran vert fort trevlerik ved sein slått Engrapp bør vere med i alle beite-/ seg seint, men kan bidra til ei til beite. Arten har høgt nærings- innhald ved tidleg hausting, men Knut Norsk sort med god overvintringsevne. Gir god avling med god kvalitet 31314 Nederlandsk sort med god overvintringsevne. Tett grasdekke. Gir god avling med god kvalitet Limagie Berre i blanding GROVFÔRKATALOGEN 2018 Side 11

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud