Aktuell tilbud fra Felleskjøpet - UTGÅTT

2 4 5 ... 36
Kundeavis Felleskjøpet. Side 2.
2 4 5 ... 36
Velkomen til ny sesong! Våren nærmar seg og det er tid for å tenkje på driftsmidlar til ny sesong Vi vil fortsatt sjå heile grovfôrproduk sjonen i samanheng og har laga ein grovfôrkatalog i år også. På den måten presenterer vi eit breidt spekter av driftsmidlar, som er naudsynt for å produsere eit godt grovfor. Frøblandingane har ein samansetnad som er i samsvar med dei reseptane er samde med Norsk Landbruksråd givning og NIBIO om. Blandingane kan bli endra litt i løpet av sesongen pga ravaretilgangern For dei som driv økologisk er det eit krav at mest mogleg av frøa skal vere økologisk dyrka. Felleskjøpet har fleire økologiske blandingar (Natura), og prøver kontinuerleg å utvide den økologiske frøavlen Vi trur katalogen kan vere eit godt hjelpemiddel i samband med prosjektet Grovfôr 2020. Dette prosjektet skal bidra til betre lønnsemd i dei grovfôr baserte husdyrproduksjonane giennom høgare avlingar og betre kvalitet, som kan gi høgare grovfôropptak og reduserte grovfôrkostnader. Av ensileringsmiddel har vi eit breidt utval, som skal kunne dekke behovet både ved direkte høsta grovfôr og ulike nivå fortørking. Gjennom forsøk har resultat som dokumenterer at våre hovudensileringsmiddel har god effekt. Til innpakking av rundballar sel Katalogen viser kva utval vi har av såfrø, ensileringsmiddel, strekkfilm m.m. i produkter frå leiande produsentar. Nett/breiplast og strekkfilm er sjølvsagt det dominerende Vi har også eit godt utval av plansilo plast og pressegarn. Alt er av god kvalitetil ein fornuftig pris legg har vi teke med litt faginfor masjon på nokre tema innan grovfôr- produksjon Bakerst i katalogen har vi informasjon om plantevernet som er aktuelt grovfôrproduksjon. Det gjeld attlegg fleiråria arasmark, varig eng oa beite samt andre fôrvekstar. Vi vonar katalogen kan koma til nytte når val av driftsmiddel til grovfôr produksjonen skal gjerast, og ynskjer elkomen til ein trygg og lønnsom handel hos Felleskiøpet Felleskjøpet Agri Innhald Velkomen til ny sesong Engfrøblandingar Økologisk frø 2 3 8 rønfôrblandingar Viltblandingar Fôrgras Engbelgvekstar Grønfôrvekstar Gjødse Ensileringsmidler Rundballeplast og nett Plantevern ugras 10 10 14 15 17 19 24 30