Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

1 ... 6 7 9 11 12 ... 20
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - hvete, protein, skagen, vann. Side 9.
1 ... 6 7 9 11 12 ... 20

Produkter i denne tilbudsavisen

Kvalitetsbetaling av mathvete Mathvete sorter i kvalitetsklasser Klasse3 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 5 Mirakel (vårhvete)Bjarne (vårhvete) Zebra (vårhvete) Ozon (hosthvete) Elvis (høsthvete) Rabagast (vårhvete)* Krabat (vårhvete) Magnifik (høsthvete) Seniorita (vårhvete) Quarna (vårhvete)* Berserk (vårhvete) Olivin (hosthvete) Kuban (høsthvete) Skagen (høsthvete)* Praktik (høsthvete Norin (høsthvete) Festival (høsthvete) Hvetesorter Eventuelle andre sorter som ikke er nevnt i tabellen, avregnes som fôrkorn Sorter som kan forventes å bli tatt ut av tabellen som mathvete neste sesong Kvalitetsklasser og protein Mathvete har prisdifferensiering etter innhold av protein. Nederste grense for proteininnhold i mathvete er 1 1,5 % Dersom proteininnholdet er lavere enn 1 1,5 % avregnes hvete som fôrhvete Klasse 5 Klasse 3 Protein Kvalitet ProteinKvalitet Protein Kvalitet Protein Kvalitet Protein Kvalitet øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg øre/kg Klasse 1 Klasse 2 Klasse 4 Protein % basis tørrstoff >13,5% (13,3) 13,0 (12,8-13,2) 11,1011,00 11,10 13,00 7,90 12,5 (12,3-12,7) 14,30 13,0011,10 8,00 13,00 13,00 3,20 8,00 8,00 12,0 (11,8-12,2 0,00 11,00 11,5 (11,5-11,73,2011,00 3,20 13,00 3,20 11,0 (10,8-11,4 Fôrpris 10,5 (10,3-10,7)Fôrpris 10,0 (9,8-10,2) Fôrpris Fôrpris Forpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Fôrpris Forpris Forpris Forpris Forpris Fôrpris Fôrpris Krav til hektolitervekt i matkorn Kornets evne til å gi godt melutbytte reflekteres i krav til hektolitervekt. Minstekrav til hektolitervekt for mathvete i klasse 1 og 2 er satt til 75 kg. Minstekrav til hektolitervekt for klasse 3, 4 og 5 er satt til 76 kg Målt hektolitervekt korrigeres til basis vanninnhold 15 % vann for prisberegning Minstekrav til hektolitervekt i matkorn og prístrekk øre/kg (%) Hvete mat Klasse 3 0 -10,08 (-3 %) -16,80 (-5 %) -23,52 (-7 %) fôrkorn Klasse 2 0 0 -10,08 (-3 %) -16,80 (-5 %) -23,52 (-7 %) Klasse 4 0 -10,08 (-3 %) -16,80 (-5 %) -23,52 (-7 %) Klasse 1 0 0 -10,08 (-3 %) -16,80 (-5 %) 23,52 (-7 %) Klasse 5 0 -10,08 (-3 %) -16,80 (-5 %) -23,52 (-7 %) fôrkorn fôrkorn fôrkorn forkorn 78 kg 77 kg 76 kg 75 kg 9 73kg fôrkorn fôrkorn 72 k fôrkorn