Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 8 - UTGÅTT

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 8 - UTGÅTT

1 ... 8 ... 21
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019. Side 8.
1 ... 8 ... 21

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 09.07.2018 til 31.01.2019 for å se de siste tilbudene. På 20 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 20. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Matkorn - kvalitetskrav Dersom kontroll viser at produsenten har oppgitt sort som er berettiget høyere tillegg enn levert sort, vil det i oppgjoret bli trukket 20 % av basisprisen. Kvalitetssystem i landbruket KSL-krav Det er et krav at leverandorer av matkorn skal ha oppfylt krav til egenrevisjon og lukking av awik. Sporsmål vedrørende KSL status rettes til KSL Matmerk. Kvalitetsfeil i matkorn Deklarasjonsbevis for matkorn Kvaliteten på matkorn skal som en hovedregel deklareres med et deklarasjonsanalysebevis for partiet leveres på et mottaksanlegg. Våre største matkornanlegg kan ta forhåndsanalyse av matkornet på stedet. Se anleggsoversikt. Forhåndsprove gjelder ikke som grunnlag for kornoppgjor. SKADE I VEKSTPERIODEN Skadet korn godtas ikke som matkorn. Skaden kan være forår- saket av sopp, insekter, bakterier, groing m.v INNBLANDING AV ANDRE ARTER Det tillates inntil 2 vektprosent innblanding av andre kornarter i matkorn. Er innblandingen storre, blir partiet avregnet til fôrpris. Samlet andel havre og erter i matkorn må ikke overstige 1 % Analysebeviset gir nødvendig informasjon til mottaksanlegget slik at kornet kan sorteres etter kvalitet. Det er viktig at proven som sendes inn til analyse representerer et gjennomsnitt av partiet. Sort må oppgis. For at korn skal tas imot og kjøpes som vare av matkvalitet må kornet være av en beskaffenhet som gjor at nodvendige analyser og kvalitetsvurderinger er mulig å utfore. Det foretas ikke forhåndsanalyser av DON-innhold. LAGERSKADE Lagerskadd korn godtas ikke som matkorn. SKADDE, BRUDNE OG GRONNE KORN I MATKORN Med skadde korn menes brudne, skadde, gronne korn og korn skadet av insekter. Det godtas inntil 5 vektprosent skadde korn i matkorn. Ved påvisning av 3-5 vektprosent skadde korn, trekkes Poser til å sende provene i fås ved henvendelse til kornmotta- kene. Prøveuttak skal skje etter den informasjonen som er gitt på 4 % av matkornprisen. Hvete og rug med mer enn 5 vektprosent prøveposen. Proveposer sendes til Synlab, Bekkeliveien 2, 2315 skadde korn avregnes som fôrkorn. Skrumpne korn skal fanges HAMAR, eller leveres på kornmottaket. Anleggsoversikten viser opp av krav til hektolitervekt i matkorn. mottakssteder for matkorn. SOPP OG SOPPGIFTERI MATKORN Grenseverdien for soppgiften DON i korn til mat er 1 250 μg pr Falltall i hvete og rug For at hvete og rug skal avregnes som matkorn, er kravet at falltal- kg korn. For havre til mat/gryn er grenseverdien let skal være for hvete 200 sekunder og for rug 2 120 sekunder. 1 750 μg pr. kg, jfr. Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Målt resultat vil reduseres med 10 % for avregning. Analysekostnaden blir belastet kornpartiet. Korn med Proteinkvalitet Proteinkvaliteten er sortsavhengig. Sorter i kl 1 gis et pristillegg på 11 ore pr. kg, sorter i kl 2 et pristillegg på 13 ore pr. kg og sorteri kl 3, 4 og 5 har et prisfradrag på 8 ore pr. kg. Kontroll av sort skjer primært giennom opplysning fra produsenti målte DON-verdier høyere enn grenseverdier vil bli avregnet som forkorn. Korn som har synlig smitte av soppen fusarium kan ikke leveres som matkorn. Korn som i Produsenten skal alitid påfore sortens navn prisgraderingen viser å ha på deklarasjonsbeviset. Det vil bli foretatt stikkprovekontroll av sort ved elektroforese (kjemisk analysemetode) synlig smitte av fusarium vil få oppgior som fôrkorn. 8

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud