Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

1 ... 3 4 6 8 9 ... 20
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - erter, havre, olje, vann. Side 6.
1 ... 3 4 6 8 9 ... 20

Produkter i denne tilbudsavisen

Vanninnhold og trekk for tørking Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halve prosent i avregningen. Vanninnhold som analyseres til 17,8 % blir avrundet til 18,0 %. Vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %. I oppgorsbrevet blir innveid kvantum ved levering omreg net kvantum ved basis vanninnhold 15 % og 14,0 % vann. Partier som har vanninnhold under 14,0 %, blir betraktet som 14,0 % vare. Tilsvarende gjelder for oljefrø med 7,5 % og 7,0 % vann. Pristillegget beregnes på følgende måte Tillegg for torr vare-Noteringspris X (basis Vann 96-vann %) (100-basis vann 96) Omregnet kvantum Levert kvantum x (100-vann %) (100 - basis vann %) Tillegget tilsvarer ved 14 % vanninnhold ca. 1,2 % av kornprisen Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjoret for tørkekostnader. Korn lagret med for høyt TILLEGG FOR TORR VARE Alle tillegg og trekk i prisen blir beregnet på grunnlag av kvantum vanhold kan nedsette den hygieniske kvaliteten. Tørketrek- vare omregnet til basis vanninnhold. Partier som har vanninnhold ket økes etter 1. november for vare som leveres med høy vann- under basis blir ikke omregnet. I stedet utbetaler Felleskjøpet et prosent (16,5 % eller høyere) tillegg for tørr vare. Tillegget gjelder for bygg og havre med 14,5 % Tørketabell 2018/19 Satsene for torketrekk belastes omregnet tørt kvantum Erter relkg olje Vann% re/kg øre/kg øre/kg ore/k re/k Vann% 31. okt. 1, nov 1, nov 1. nov 0,00 5,50 8,30 5,50 8,20 18,50 26,60 32,00 36,00 45,20 49,20 53,60 57,80 62,00 66,60 70,80 75,20 79,80 84,60 89,00 94,20 99,60 104,80 0,00 21,30 25,60 28,80 16,00 18,00 12,80 37,20 40,40 43,80 17,70 40,40 43,80 22,0 22,5 50,60 54,20 22,80 50,60 54,20 22,80 30,80 29,90 64,80 68,60 64,80 68,60 29,90 33,60 33,60 44,60 25,5 80,60 84,80 89,00 93,40 80,60 84,80 89,00 93,40 27,0 44,20 55,30 58,00 60,80 63,60 66,50 69,40 44,20 121,00 126,60 132,20 138,00 143,80 102,20 106,80 40 102,20 106,80 40 48,60 50,90 53,20 55,50 48,60 50,90 53,20 55,50 23,0 l avregningen fortsetter torketrekket I avregningen fortset tørketrekket I avregningen fortsetter trekke

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.