Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 5 - UTGÅTT

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 5 - UTGÅTT

1 ... 5 ... 21
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019. Side 5.
1 ... 5 ... 21

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 09.07.2018 til 31.01.2019 for å se de siste tilbudene. På 20 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 20. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

VILKAR FOR KJØP AV NORSK KORN FRA PRODUSENT Kvalitetskrav - generelle Basiskvalitet For korn og oljefro gielder folgende krav: MJØLDRØYE Felleskjopets leveranser av råvarer til moller og kraftfôrindustri skal ikke inneholde mjoldrøye. Kornpartier som inneholder mjoldrøye vil kun tas imot på utvalgte mottaksanlegg Felleskjopet vil mot betaling rense alt korn mottatt med innhold av mjøldroye. Rensing av korn med innhold av mjøldrøye utfores ved FKA avd. Larvik. Alle kornpartier med innhold av mjoldrøye som leveres annet sted enn FKA avd. Larvik vil bli belastet/fakturert for merfraktkostnad fra mottakssted til FKA avd. Larvik. Merfraktkostnad er fraktkostnad utover frakt til nærmeste kystanlegg Vann HI-vekt i mathvete i matkorn 12,0 area Hvete 2 2 Byg9 Oljefro Hygienisk kvalitet- minstekrav Rensekostnad for innhold av mjøldrøye beregnes etter analyse ved prisgradering etter folgende tabell KONTROLL Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene til kvalitet. Ved mottaksanleggene er det etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller minstekravene kommer inn i beholdningene. Hvis et slikt parti likevel kommer inn på anlegget og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke regne med å få varen tilbake. Mjødrøye innhold mg/kg Rensekostnad 0 ore/k - 5 ore/kg 10 ore/kg 15 ore/kg -20 øre/kg -25 ore/kg 0 199 m 200 499 kg 500 749 mg 750 999 mg 1.000 2.999 mg 3.000 mg FYSISK KVALITET Det kreves at korn, oljefro, erter og åkerbonner skal ha en fysisk kvalitet som gjor det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Hoyt vanninnhold store groskader, frossen vare og vare med mye forurensninger kan medfore problemer for mottaksanlegget. Mottaksanlegget kan beslutte å ikke ta imot vare med problematisk fysisk kvalitet. Forhåndsprøver er kun til veiledende bruk og gjelder ikke for endelig oppgjor. HYGIENISK KVALITET Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfreds- stillende hygienisk kvalitet. Varer med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. I folge Mattilsynets anbefalte retningslinjer omfatter hygienisk kvalitet i denne sammenhengen * Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak . Bakteriologisk kvalitet . Mykologisk kvalitet . Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) PLANTEVERNMIDLER Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med forskrifter er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg oppgjor ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet Midd MUGG Felleskjopet er ikke kjoper av korn med synlig mugg. Muggent korn skal avvises for tipping av lasset. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet Bruk av glyfosat i gulmodent bygg skal utfores i henhold til gjeldende regelverk. Stikkprover av enkeltpartier for måling av fosatinnhold vil rutinemessig bli gjennomfort BEISET KORN Levering av beiset korn er forbudt. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjor ikke bli utbetalt Produsenten kan ikke regne med å få tilbake kornet MYKOTOKSINER Felt- og lagersopper kan utvikle mykotoksiner som kan være giftige for dyr og mennesker. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke ferne ved etterbehandling. Korn med høye toksinverdier har redusert vareverdi RØYKGASSER Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røyk gassen fra oljefyrte anlegg går giennom kornet. FORURENSNINGER OG DÁRLIG LUKT Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller ha dårlig lukt Korn med lukt dårlig betraktes som lagerskadd vare. Korn med sur lukt, lukt av diesel, røyk, stinksot eller husdyrgjodsel/fjos har dårlig lukt og betraktes som lagerskadd vare 5

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud