Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 4 - UTGÅTT

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 4 - UTGÅTT

1 ... 4 ... 21
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019. Side 4.
1 ... 4 ... 21

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 09.07.2018 til 31.01.2019 for å se de siste tilbudene. På 20 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 20. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

Korn i jordbrukSOppgjøret/Priser Målpriser for kornsesongen 2018/19 er fastsatt i jordbruksoppgjoret. gjennom jordbruksavtalen pålagt å sette basispriser for korn og oljefro på en slik måte at gjennomsnittlig oppnådd produsentpris Målpriser og noteringspriser svarer malpris Basispris for basiskvalitet av målprisvarer fastsettes ukentlig a Norske Felleskjop. Målprisanleggene er Felleskjøpets anlegg ed Osloforden (Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik), og Trondheim Kornsilo (gjeldende for bygg). Ukentlige basispriser offentliggjores på Felleskjøpets nettsider og i Bondebladet Felleskjøpet fastsetter på sine ovrige anlegg lokale priser Kornkjøpere som Felleskjopet samarbeider med setter selv prisen for basiskvalitet til produsent. Dette gjelder Østfoldkorn i Halden og Sarpsborg, Braskereidfoss Kornsilo og Follebu Bruk. Målpriser for sesongen 2018/19 Mathvete Matrug 3,36 kr/k 2,94 kr/kg 2,84 kr/kg 2,58 kr/kg 5,69 kr/kg Havre Felleskjøpet legger opp til følgende gjennomsnittspriser for varekvaliteter uten målpriser ved kystanlegg for sesongen Forhvete Fôrrug Rughvete Erter Krav om norsk vareopprinnelse Alle priser og vilkår gjelder vare av norsk opprinnelse. Varen skal være produsert i henhold til norsk lov og norske forskrifter. Ved leveranser av vare som ikke er dyrket i Norge vil oppgjor reguleres for alle pristilskudd- herunder også prisnedskrivningsbelop til industrien fastsatt i jordbruksavtalen. Dersom oppgjor utbetales for leveranser av vare som senere dokumenteres å vaære av uten- landsk opprinnelse, vil alle pristilskudd herunder prisnedskriv ningsbelop - kreves tilbakebetalt 2,92 kr/kg 2,56 kr/kg 2,84 kr/kg 3,66 kr/kg 4,39 kr/kg (prisløype som for bygg) (prisløype som for bygg) (prisløype som for bygg) (prisløype som for oljefrø) (prisløype som for oljefrø) kerbonner Markedsregulator Norske Felleskjøp fastsetter en priskurve for basispriser som varierer gjennom sesongen. Markedsregulator er Økologisk korn Felleskjopet har for sesongen 2018/19 tegnet avtaler for omlegging til okologisk produksjon, dyrking av økologiske åkerbønner, erter og oljefrø samt avtaler for dyrking av okologisk mathvete PRISTILLEGG ØKOLOGISK KORN tillegg til gjeldende noteringspris ved mottaksanlegget utbetaler Felleskjopet et økotillegg Mathvete Matrug Forhvete Forrug kr 1,40 pr. kg kr 1,00 pr. kg Mottaksşteder for økologisk korn framkommer av anleggsover sikten på midtsidene. kr 1,20 pr. kg All levering av okologisk korn skal være avtalt med timebestilling Dersom levering ikke er avtalt og kornet likevel onskes levert, vil avregning gjelde som for konvensjonelt korn ygg Havre Rughvete Erter Åkerbonner kr 1,20 pr. kg kr 1,30 pr. kg kr 1,20 pr. kg kr 1,30 pr. kg kr 1,30 pr. kg kr 4,25 pr. kg kr 0,80 pr. kg Krav til dokumentasjon ved levering av økologiske varer Ved levering av økologiske varer skal det framvises dokument fra årlig Debiorevisjon gjeldende for varen som leveres. Det skal også alltid leveres egenerklæring om at varen er økologisk dyrket. Okologisk korn, oljefro, erter og åkerbønner uten gyldig dokumen tasjon kjopes ikke som økologisk vare Spelthvete, mat Spelthvete, for Frakttilskudd økologisk korn Det ytes tilskudd for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg, både på Østlandet og i Trondelag, som kan ta imot den aktuelle arten etter folgende satser FRAKTSONE 0-20 0 61-80 81-100 101-120 121-140 Sats kr/tonn 13 37 70 81 Kontaktpersoner for økologisk korn i Felleskjopet: Kristian Thunes tlf. 95 12 36 34. Torstein Jensen tlf. 41 47 56 60 (Trondelag) 4

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud