Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

1 3 5 6 ... 20
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - erter, havre, hvete, protein, rug, tilhenger. Side 3.
1 3 5 6 ... 20
Tilbud fra Felleskjøpet FELLESKJØPETS LEIELAGRINGSAVTALE Felleskjopet tilbyr en begrenset leielagring av bygg, hvete og havre på sine mottaksanlegg. Leielagring registreres partivis i mottaket ved levering. Korn på leielager vil bli omsatt uke 4 i 2019 til priser gjeldende for samme uke. For avtale om leielagring, ta kontakt med ditt lokale kornmottak eller en a åre markedskontakter. Tilbudet vil kunne begrenses på sted kvantum og tid. Felleskjopet forbeholder seg til enhver tid retten til å stanse innlegging av korn på leielagring. Det gjelder også om levering på leielagringsavtale er påbegynt. Kvantum korn med leielagringsavtale skal ikke være med i grunnlaget for en eventuell leveringsavtale. For kornsesongen 2018/19 fastsettes prisen for leielagring ved oppstart av innhosting og kunngjores på Felleskjopets nettsider. Det tilbys ikke leielagringsavtale for rug, rughvete, oljefrø, erter og åkerbønner. Det tilbys ikke leielagringsavtale for økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner. FELLESKJØPETS HENTEAVTALE Felleskjopets henteavtale kan, når forholdene ligger til rette for det, inngås med en av våre markedskontakter. Foresporsel om henteavtale kan også gjores fra <Min gård». Henteavtale kan tegnes når Felleskjopet skal organisere og utfore transport av kornet samt at Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden. Alt korn levert på henteavtale vil bli avregnet ti pris på målprisanlegg gieldende for uke 4 i 2019. Henteavtale inngås kun for gårdslager med meget gode lasteforhold. Med meget gode lasteforhold menes lasting av hele vogntog på kort varsel uten frakobling av tilhenger, ingen høydebegrensninger og ikke forbehold om vær og foreforhold. Samlet lastetid skal være mindre enn 1 time. Det inngås ikke henteavtale ved bruk av sugebil. Se tabell for leveringsavtaler. Kvantumbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2019 Henteavtale for korn kan inngås fram til 1. desember 2018 og vil gjelde leveranser fra 1. november til og med 2. mars 2019 FELLESKJOPETS LEVERINGSAVTALE Leveringsavtale kan tegnes når kornprodusenten selv skal organisere transport av kornet. Leveringsavtale for korn kan inngås fram til 1. desember 2018 og vil gjelde leveranser fra 15. oktober til 1. mai 2019. Ved inngåelse av leveringsavtale vil det oppnås et kvantumsbasert pristillegg. Kvantumbasert pristillegg vil bli beregnet av faktisk levert kvantum og avregnet i juni 2019 Leveringsavtale kan tegnes fra «Min gård Kvantumbasert pristillegg Leveringsavtale og henteavtale gjelder bare for én kornsesong Det kan for kornpartier kun tegnes én type avtale. Både matkorn og forkorn kan tas med i avtalene. Økologisk og annet kontraktdyrket korn holdes utenom beregningen av kvantumsbasert pristillegg. Felleskjopet vil gjennom avtaletegning oppnå oversikt over kvantum, og art/sort som finnes på lager hos produsentene ANDRE PRISTILLEGG UTOVER BASISPRIS: - Tørrstofftillegg for bygg, havre og oljefrø Tillegg for protein i fôrhvete 30 99 tonn 100 199 tonn 200 299 tonn 300 399 tonn 400 tonn Fordel på kr 15,- pr. parti ved oppgjørsbrev pr. e-post 2 ore/kg 3 ore/kg 4 ore/kg 5 ore/kg ÅRSBONUS Eventuell bonusutbetaling blir fastsatt på grunnlag av Felleskjopets årsresultat. Markedskontakter korn Wenche Myhre Dahle Vestfold og Telemark TIf. 95 78 73 83 E-post: wenche.myhre.dahle@felleskjopet.no John Ove Hoel Oppland unntatt Hadeland Tif. 48 28 05 37 E-post: john.ove.hoel@felleskjopet.no Oskar Hjermstad Hedmark TIf. 91 39 72 55 E-post: oskar.hjermstad@felleskjopet.no ne Østfold og Follo Tlf: 95 75 95 62 E-post: arne.lund@felleskjopet.no Elling Rostad Trondelag nord (ikke Stjørdal/Meråker/Leksvik) Tf. 97 77 62 00 E-post: elling.røstad@felleskjopet.no Trygve Bjorge Buskerud og Hadeland TIf. 95 81 00 93 E-post: trygve.bjorge@felleskjopet.no Bjorn Eivind Engebretsen Akershus unntatt Follo Tlf: 99 20 55 93 E-post: bjorn.eivind.engebretsen@felleskjopet.no Jan Ragnar Størseth Trondelag sør og Stjordal TIf. 92 60 24 29 E-post: jan.ragnar.storseth@felleskjopet.no 3

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.