Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

1 ... 16 17 19
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - protein. Side 19.
1 ... 16 17 19

Produkter i denne tilbudsavisen

korrekt, kan analysekostnaden bli belastet produsent. Produsen- KSL ten vil få skriftlig beskjed om utfallet av reklamasjonen Avgjorelsen i en reklamasjonssak kan ankes til Reklamasjons- nemnda for korn. Saksomkostninger må påregnes. Anken må framsettes skriftig til kornkjoper innen 3 uker etter mottatt svar på Kornbransjen har Kvalitetssystem i landbruket, KSL, som felles reklamasjon KSL - kornbransjens felles løsning for dokumentert kvalitetsproduksjon kvalitetssystem for alle kornprodusenter. Kvalitetssystemet er etablert for å sikre dokumentasjon av den enkelte produsents produksjon. Ved reklamasjoner gjelder folgende regler for analyseavvik: Vanninnhold: 3 % relativt avvik fra opprinnelig målt vanninnhold Falltall Hektolitervekt: +2 kg fra opprinnelig målt verdi Protein: Skadde korn: 0,5 % enheter fra opprinnelig målt verdi Innblanding andre arter: 2 % enheter fra opprinnelig målt verdi Kraftfôr- og molleindustrien stiller til sine råvareleverandorer krav om en dokumentert produksjon. Industrien vektlegger, i tillegg til varekvalitetsegenskaper, at produksjonen foregår miljøvennlig og at elementer knyttet til helse, miljo og sikkerhet er i varetatt Brannsikkerhet på gården under torking av korn og sikring av gode hygieniske forhold under lagring av korn, er viktige deler a et kvalitetssystem for kornproduksjon. Kornbransjen er avhengige av friske produsenter med helsa i behold. Alt dette er elementer som er ivaretatt av KSL-standarden, og gir kornprodusenten en enkel huskeliste for hva som skal folges opp giennom kornseson gen. Oppfolging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduk- sjonen i KSL er også nokkelen til en god produsentøkonomi. Eta blert KSL betinger minst en egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner. +20 sekunder fra opprinnelig målt verdi ±0,5 % enheter fra opprinnelig målt verdi Dersom nye analyser ved reklamasjon viser mindre avvik fra forste analyse enn i regler for analyseavvik, vil oppgjor ikke bli endret. Driftskreditt Felleskjopet er medlem av den samvirkebaserte driftskreditt ordningen. Innenfor gjeldende regelverk for ordningen kan Felleskjopet gi garanti for driftskreditt basert på historiske eller framtidige kornleveranser. Tilbudet om driftskreditt gjelder for produsenter som onsker å levere til anlegg der Felleskjopet er kornkjøper. Ved manglende etablert eller vedlikeholdt KSL-system foretas pristrekk 10 øre pr. kg korn. Matkorn sorteres til forkvalitet og blir priset som fôrkorn med pristrekk 10 ore pr. kg korn Ved sporsmål om ordningen kan kornprodu til sin bankforbindelse eller til Felleskjopet senten henvende seg Egenrevisjon med aktuelle tiltaksplaner gjor du ved å trykke «logg inn din gård» på www.ksl.no gjennom innlogging på nettsiden matmerk.no. Innmeldt egenrevisjon/avvikslukking blir via KSL databasen oppdatert hvert dogn hos mottaksanleggene Sporsmål om KSL-status rettes til Matmerk på ksl@matmerk.no eller tlf 24 14 83 00. Det går omlag to uker fra innmeldt egenrevi sjon/awikslukking til riktig status er oppdatert i KSL-basen TORNUM Har du tilstrekkelig tørke og lagringskapasitet? Om du vil komplettere ditt eksisterende anlegg, bygge nytt eller trenger et mobilt så hjelper Felleskjøpet deg med en skreddersydd losning Ta kontakt med en av våre selgere for et godt tilbud! Torstein Husby evanger Jurgen Hoie Mysen TIf.: 900 27 920 Alf-Kristian Movilk Erik Hoel Klofta Tif.: 954 05 54 TIf.: 901 29 061Tif.: 984 38 624 Felleskjøpet Verksted med I-mek service, tf. 72 50 50 50 Reservedelstelefon tif: 72 50 50 50, tastevalg 3+2

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.