Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

1 ... 11 12 14 16 17 ... 20
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - rug, spelt. Side 14.
1 ... 11 12 14 16 17 ... 20

Produkter i denne tilbudsavisen

SPIRE Høstkorn fra Felleskjøpet 2018 PAKNING 600 kg 600 kg HØSTHVETE Ellvis Olivin MagnifikDen mest vinterherdige hosthvetesorten. Hoyt avlingspotensiale. Middels stråstiv. Mottakelig for guirust. Kuban God strâkvalitet, yterik. Hoyt og stabilt faltall. Sterk mot gulrust God strâstyrke, godt avlingspoteniale. Hoyt og stabilt falltall. Noe utsatt for gulrust. 600 kg 600 kg 600 kg 700 kg Yterik, svært stråstiv sort. Noe utsatt for gulrust. Ozon Ny, hoytytende høsthvete. Begrenset tilgang. Tidlig sort som i gode år i de beste områdene kan være forgrøde for høstraps. Om lag 10 % lavere avling enn de andre sortene. Norin Festival ØKO Økologisk høsthvete. Import. FÔR-HØSTHVETE Jantarka Fôrhosthvete. God avlingsnivå. Noe gulrust. Begrenset tilgang 700 kg 600 kg Sortsforsøk i høsthvete 2011-2016* Avling *Strålengde **Gul- rust % Over- vintring % 1 **Mjøl *HI-vekt 9 Sort legde % | dogg % kg/daa Rel 100 Olivin Maanifik Ellvis Kuban Ozon Jantarka Fra sproyta felt * Fra felt uten 791 827 8 81,5 82,5 96 12 6 862 887 95 81,2 soppsprøyting. Kilde: NIBIO PAKNING 10 enheter BYGG Tidlig, hoytytende hybridsort. En sekk til ca. 50 daa ved tidlig såing seinere rekker en sekk til ca. 35 daa. Begrenset tilgang Mercurioc HOSTRAPS Explicit PR44DO6 SPELT Ligger på topp iaving. En paknngrekker til 18-23 daa.|1 enhet God avling. Stråstiv. Noe kortere enn Explicit. En pakning rekker til 18-23 daa 1 enhet 500 kg 600 kg Ebners Rotkorn kologisk spet Zollernspelt RUG Livado hybrid Ubeiset spelt. Yterik sort. 12 enheter Hybridrug med høyt avlingspotensiale. En sekk passer til 45 daa ved tidlig såing Ved sein såing rekker en sekk til omtrent 35 daa. Høyt avlingspotensiale. Såmengder som Livado. Binntto hybrid RUGHVETE Empero Empero Oko Cappricia 12 enheter 700 kg 700 kg 700 kg Høytytende sort med gode dyrkingsegenskaper. Stråstiv Hoytytende sort med gode dyrkingsegenskaper. Stråstiv. Meget hoytytende sort. Bestill hos din nærmeste FKA-avdeling eller telefon 72 50 50 50 Begrenset tilgang på flere sorter, bestill tidlig!