Felleskjøpet tilbud 09.07.2018 - 31.01.2019 - UTGÅTT

1 ... 9 10 12 14 15 ... 20
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - erter, havre, hvete, protein, rug. Side 12.
1 ... 9 10 12 14 15 ... 20

Produkter i denne tilbudsavisen

Anlegg og levering Innmelding Aktuelle kornmottak som tar imot de forskjellige kornartene er vist i anleggsoversikten Det vil i sesongen 2018/19 være timebestilling på alle anlegg Bestilling av time for levering av korn giøres på «Min gård», anleggets nettside eller ved henvendelse på mottaket. Se anleggsoversikten på midtsidene Kornart og kvantum som onskes levert skal oppgis. Dersom leverandoren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddel- bart tas opp med betjeningen på mottaksanlegget. For å oppnå representativ prøve av partiet kan ikke levert parti være over 40 tonn Mathvete og matrug må leveres til et anlegg som er registrert som matkornmottak. Mathvete og matrug som blir levert på andre anlegg, blir avregnet som fôrkvalitet. For å unngå spredning av floghavre, plikter alle som transporterer korn å dekke lasset med presenning og å benytte tette transport- midler. Jfr Forskrift om floghavre SYNLNE Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal den som tar imot kornet kontrollere lasset før innveiing. For å gjore denne kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, oppfordres kornprodusenten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering. For mathvete og matrug skal det som hovedregel i tillegg fremlegges deklarasjonsbevis. Se deklarasjon av matkorn Felleskjopets kornmottak stenger for ordinært mottak 1. mai Analysekostnader Krav til hvilke analyser og metoder som skal brukes på produsent mottaksanlegg eller ved prisgraderingslaboratoriet. For hvete- og korn er fastsatt i retningslinjene for markedsordningen Analysekostnadene vil bli trukket i kornoppgjoret med et belop pr. avregnet parti. Deklarasjonsanalyse for hvete og rug inngår i levering. Partier med forenklet analyse kan aldri bli avregnet som analysekostnaden, uansett om denne analysen tas ved et rugpartier som produsenten helt sikkert mener vil bli avregnet som fôrkorn, kan det utfores en forenklet analyse. Dette må oppgis ved matkorn og heller ikke bli avregnet med proteintillegg i fôrhvete OVERSIKT OVER ANALYSER OG KOSTNADER PR. LEVERT PARTI: l oppgjørsbrev vises sum av avregningskostnad kr 65,- og analysekostnad. Grunn- analyse Deklarasjons- analyse Analysekostnad pr. parti 355 115 160 170 170 115 115 285 115 Protein DON Kornart Falltall Hvete Forhvete Fôrhvete m/protein Fôrrug m/falltall Forrug Byg9 Havre Rughvete Erter Oljefrø 115 12

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 01.06.2019 - 31.07.2019 - Produkter fra tilbudsaviser - kniv.

Gyldighet

01.06. - 31.07.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet - 09.04.2019 - 30.06.2019.

Gyldighet

09.04. - 30.06.2019
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.