Last opp en manglende kundeavis

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 2 - UTGÅTT

Felleskjøpet kundeavis - 09.07.2018 - 31.01.2019 - side 2 - UTGÅTT

2 4 5 ... 21
Kundeavis Felleskjøpet - 09.07.2018 - 31.01.2019. Side 2.
2 4 5 ... 21

Bla igjennom denne Felleskjøpetkatalogen som er gyldig fra 09.07.2018 til 31.01.2019 for å se de siste tilbudene. På 20 sider av de aktuelle ukentlige tilbudene kan du finne de beste varene fra Hobbyvarer, utstyr til fiksere og til hjemmetkategorien. Hvis du ønsker å spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke glem å bla igjennom hele katalogen fra siden 1 til side 20. Hvis du ønsker å handle på en smart måte og spare på din neste handletur til Felleskjøpet, ikke gå glipp av de nyeste ukentlige kundeavisene som er full av flotte priser og fantastiske tilbud. Kom tilbake til Alle Tilbudsaviser hver dag for å sørge for at du ikke går glipp av flotte tilbud fra dine favorittforhandlere.

nnhold A ta vare på kornavlingen Tilbud fra Felleskjøpet Markedskontakter korn Korn i jordbruksoppgjoret/Priser 3 kapasiteter og kostnader 3 Tilstrekkelig kapasitet til å ta vare på kornavlingen under skiftende værforhold krever langsiktige investeringer i torke og lagerkapasitet hos kornprodusent og hos Felleskjopet Målpriser og noteringspriser - Krav om norsk vareopprinnelse Okologisk korn Krav til dokumentasjon ved levering av okologiske varer I Norge er det ofte nødvendig å treske kornet ved forholdsvis høyt vanninnhold. Arsaken er at verditapet ved kvalitetsforringelse vurderes som større enn muligheten for gevinst ved å høste kornet med lavere vanninnhold. Innhøstingen vil i et norsk klima måtte foregå tilnærmet samtidig for alle kornprodusenter i ofte korte godværsperioder om hosten. En omfattende korndyrking i Norge krever en stor og kostbar høstekapasitet fra tresking og transport til torking og lagring - Frakttilskudd økologisk korn Kvalitetskrav- generelle - Basiskvalitet Hygienisk kvalitet - minstekrav - Vanninnhold og trekk for tørking - Torketabell - Hektolitervektregulering Sammenlignet med våre naboland er kostnadsnivået for å berge avlingen i Norge forståelig nok hoyt. 7 Når Felleskjopet bygger opp, vedlikeholder og drifter en varestromkjede for korn er det nødvendig å gjennomfore dette med et mål om å både ha et godt tilbud til kornprodusentene lokalt og samtidig ha lave enhetskostnader. Våre kunder i molle- og kraftfôrindustrien som anvender den norske kornavlingen vil aldri betale mer enn for kostnadene i den mest kostnadseffektive varestrommen Fôrkorn kvalitetskrav Proteinbetaling i fôrhvete - Oljefro - Pristrekk for kvalitetsfeil i fôrkorn 7 7 Matkorn kvalitetskrav De beslutninger som gjores i dag vil ha konsekvenser i lang tid framover. Kornhåndtering er en aktivitet med tydelige industrielle stordriftsfordeler. Det er viktig å skape forståelse for at nødvendige investeringer i infrastruktur for å ta vare på kornavlingene, både på gård og i felleseide anlegg, utfores med tanke på at kostnaden skal hentes inn i råvarekostnadene til kraftfor og molleindustri - Kvalitetssystem i landbruket KSL-krav Deklarasjonsbevis for matkorn Falltall i hvete og rug - Kvalitetsfeil i matkorn Kvalitetsbetaling av mathvete - Proteinkvalitet Felleskjøpet vil alltid søke å organisere kornlogistikken fra gård til bord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som vi vil legge vekt på å stimulere til rasjonell adferd hos kornprodusentene Dersom vi i større grad enn i dag kan legge opp til at korn går direkte fra kornprodusent til utskipningshavn eller fabrikk, vil dette bidra til å holde kostnadene nede. Særlig for korn som er lagre på gård og leveres gjennom vinteren, vil det være mulig å styre arestrommen mer målrettet enn det som er situasjonen i dag Mathvete - sorter i kvalitetsklasser Kvalitetsklasser og protein - Krav til hektolitervekt i matkorn Anlegg og levering 10 10-1 Kornmottak Innmelding Analysekostnader 12 an Hostkorn Markedssjef korn Iransport Belastning av frakt i kornoppgjor Ostlandet-containere og inntransport Trøndelag - containere og inntransport Kornguiden 2018/19 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2018 May-Linda Schølberg, FKRA Oppgjor og oppgjørsbetingelser Produsentnummer Omsetningsavgift Avregningskostnader Oppgjo Reklamasjon Driftskreditt I redaksjonen Kristian Thunes Anne Cathrin Storl Torstein Jensen Design og trykk: GRØSET Opplag: 11 500 eks 18 Det tas forbehold om trykkfeil og endringer. også som folge av uforutsette endringer i jordbruksavtalen 2018

Kundeaviser fra Felleskjøpet

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i disse Felleskjøpet-butikker:
spinner

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.

Felleskjøpet kundeavis

Kundeavis Felleskjøpet.
Gjelder i alle Felleskjøpet-butikker.
Mest populære tilbud